Cập nhật ngày 08/01/2020 - 10:37:41

           

Từ ngày 01/07/2020, 9 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương cơ sở

- Từ ngày 01/07/2020, khi mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng/tháng thì 9 nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ đồng loạt được tăng các khoản thu nhập, như: lương, phụ cấp… tính theo mức lương cơ sở.

Căn cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14 về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2019, trong đó nội dung của Nghị quyết nêu rõ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng. Qua đó, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng... Thời điểm thực hiện từ ngày 01/07/2020. Mới đây, Bộ Nội vụ trình Chính phủ dự thảo Nghị định về mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 01/07/2020.

Từ ngày 01/07/2020, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được tăng lương và phụ cấp

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Trong đó, điều 3 dự thảo Nghị định nêu rõ: Từ ngày 01/07/2020, mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng.

Như vậy, trong năm 2020, lương, phụ cấp, mức hoạt động phí, sinh hoạt phí, các khoản trích và các chế độ khác được hưởng theo mức lương cơ sở sẽ được tính theo 2 giai đoạn: Từ nay đến 30/06/2020, áp dụng mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng như hiện nay; Từ 01/07/2020 trở đi, áp dụng mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng.

Cũng theo dự thảo này, việc tăng lương cơ sở sẽ áp dụng đối với 9 đối tượng gồm:

(1) Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện (theo khoản 1, khoản 2, điều 4 Luật Cán bộ công chức năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019);

(2) Cán bộ, công chức cấp xã (theo khoản 3, điều 4 Luật CBCC năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019);

(3) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (theo Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2019);

(4) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, xếp lương (theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP );

(5) Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế của các hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP);

(6) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

(7) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

(8) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

98) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Như vậy, từ ngày 01/07/2020, khi mức lương cơ sở tăng lên 1.600.000 đồng/tháng thì 9 nhóm đối tượng này sẽ đồng loạt được tăng các khoản thu nhập như lương, phụ cấp… tính theo mức lương cơ sở./.

Quang Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan