Cập nhật ngày 30/11/-1 - 00:00:00

           

Sử dụng hoá đơn cho hoạt động xuất khẩu

- Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn giải quyết vướng mắc của một số Cục Thuế về sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu. Trong đó nêu rõ, đối với hoạt động xuất khẩu thì doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn xuất khẩu.

Sử dụng hoá đơn cho hoạt động xuất khẩu

Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn giải quyết vướng mắc của một số Cục Thuế về sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu. Trong đó nêu rõ, đối với hoạt động xuất khẩu thì doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn xuất khẩu.

Bộ Tài chính cho biết, theo công văn số 339/TCT-CS ngày 25/1/2011 của Tổng cục Thuế, từ ngày 1/1/2011 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng hoá đơn xuất khẩu.

Trường hợp trong năm 2010 doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hoá đơn GTGT hoặc đã mua hóa đơn GTGT để sử dụng cho bán hàng trong nước và xuất khẩu còn tồn chưa sử dụng hết được tiếp tục sử dụng để bán hàng trong nước và xuất khẩu đến hết ngày 31/3/2011.

Tại Điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đối với hoạt động xuất khẩu thì doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu khi thực hiện quy định mới về hoá đơn, trong tình hình chung các công ty in đủ điều kiện in hoá đơn chưa đáp ứng kịp nhu cầu, một số doanh nghiệp chưa kịp in hoá đơn xuất khẩu cho hoạt động xuất khẩu.

Vì vậy, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh, Bộ Tài chính hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu đã dùng hoá đơn GTGT khi xuất khẩu từ 31/8/2011 về trước thì được chấp nhận.  

 

Về hóa đơn xuất khẩu, Bộ cũng đã giải thích rất rõ tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010: Hoá đơn xuất khẩu là hoá đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.

Theo Chinhphu.vn

Thu Hạnh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan