Cập nhật ngày 04/07/2013 - 13:52:11

           

Thúc đẩy cho vay nhà ở xã hội

- Căn cứ vào danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố và đề nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngày 20/6/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 4371/NHNN-TD xác nhận việc đăng ký khoản cho vay tại BIDV bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN.

Hai doanh nghiệp đó là:

1. Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland (Đổi tên từ Công ty CP Đầu tư tài chính bất động sản Vincon) với số tiền được xác nhận đăng ký vay từ nguồn tái cấp vốn là : 117,709 tỷ đồng. Mục đích sử dụng: Đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân được vay: 540 tỷ đồng; Mục đích sử dụng: Đầu tư dự án chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó một ngày, ngày 04/7/2013, NHNN đã có văn bản số 4709/NHNN-TD đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại nêu trên chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ thủ tục, thời gian xem xét hồ sơ để phản hồi cho khách hàng về việc được vay vốn hay không và trả lời thỏa đáng cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không đáp ứng được điều kiện vay vốn;

Mặt khác, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về mục đích ý nghĩa của chương trình, thông báo chi tiết về hồ sơ, thủ tục vay vốn. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc, các chi nhánh, phòng giao dịch kịp thời báo cáo trụ sở chính ngân hàng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo NHNN và Bộ Xây dựng nếu vượt thẩm quyền của ngân hàng.

Văn bản trên cũng nêu rõ, các ngân hàng thực hiện báo cáo kịp thời tình hình triển khai chương trình về NHNN và Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN và Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan