Cập nhật ngày 14/01/2013 - 17:10:53

           

Luồng gió mới cho thị trường bất động sản

- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP. Trong đó, nhiều ưu đãi cũng như giải pháp hứa hẹn sẽ hâm nóng thị trường bất động sản.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trong đó, nhiều ưu đãi cũng như giải pháp hứa hẹn sẽ hâm nóng thị trường bất động sản.

Nhiều ưu đãi dành cho thị trường nhà ở xã hội

Theo đó, Bộ Tài chính áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% kể từ ngày 1/7/2013 (sớm hơn 6 tháng so với lộ trình dự kiến thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với thu nhập từ đầu tư kinh – doanh nhà ở xã hội. Giảm 50% số thuế giá trị gia tăng đầu ra từ ngày ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với hoạt động đầu tư kinh – doanh nhà ở xã hội. Giảm 30% số thuế giá trị gia tăng đầu ra từ ngày ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với hoạt động đầu tư kinh – doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị quyết 02 nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ dành từ 20.000 – 40.000 tỷ đồng với thời hạn tối đa 10 năm để hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại nhà nước cho vay mua nhà. Đồng thời, các ngân hàng thương mại nhà nước dành một lượng vốn hợp lý (tối thiểu khoảng 3% tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại nhà nước) để cho các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 với lãi suất thấp, kỳ hạn trả nợ phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng;  và cho vay đối với các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp chuyển đổi công năng của dự án đầu tư sang dự án nhà ở xã hội với lãi suất hợp lý và kỳ hạn trả nợ phù hợp với kỳ hạn của nguồn vốn và khả năng trả nợ của khách hàng. Trong quý I/2013, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành, hướng dẫn Quy chế cho vay các đối tượng trên để đảm bảo sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các khoản tín dụng này.

Cũng như những giải pháp “kích cầu” thị trường

Đồng thời với những ưu đãi dành cho thị trường nhà ở xã hội, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ với hy vọng vực dậy thị trường. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiến hành một số giải pháp tháo gỡ như:

Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đô thị, phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản theo hướng tăng cường quản lý nhà nước, kiểm soát có hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển nhà,  kế hoạch phát triển nhà ở, giá bất động sản bảo đảm cân đối cung cầu, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, nhu cầu của thị trường.

Hai là, rà soát, phân loại các dự án phát triển nhà ở được tiếp tục thực hiện, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở, chuyển đổi sang phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và nguồn lực xã hội. Thực hiện chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ba là, Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn các doanh nghiệp bất động sản chủ động điều chỉnh hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp, như: giảm giá bán, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa cho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường; áp dụng các phương thức bán hàng linh hoạt, khuyến khích chuyển sang hình thức cho thuê, thuê mua; chuyển sang nhà ở xã hội; sử dụng đúng mục đích các khoản vay và huy động vốn từ khách hàng  thực hiện công khai; minh bạch, đúng cam kết tiến độ, tạo niềm tin với khách hàng.

Bốn là, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đặc biệt là giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho phép điều chỉnh cơ cấu dự án đang tồn kho, thi công dở dang cho phù hợp với nhu cầu thị trường, thủ tục chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

Năm là, cho phép chuyển các dự án nhà thương mại sang làm nhà ở xã hội để cho thuê hoặc cho thuê mua cho các đối tượng chính sách: Người thu nhập thấp, cán bộ..và làm các công trình dịch vụ như: Bệnh viện, trường học…

Sáu là, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định mở rộng đối tượng và điều kiện mua và sở hữu nhà ở của tổ chức, các nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008.

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan