Cập nhật ngày 28/02/2011 - 17:15:07

           

Bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng 5 loại hợp đồng nhà đất

- Ngày 28/2, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất.

Ngày 28/2, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất.

Tại văn bản này, Thủ tướng chỉ đạo, tiếp tục thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với 5 loại hợp đồng. Cụ thể là: hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở; hợp đồng cho thuê nhà ở; và hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo, chưa thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng: thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; mua bán nhà ở; 6- đổi nhà ở; tặng cho nhà ở; thế chấp nhà ở; góp vốn bằng nhà ở theo Nghị quyết số 25/NQ-CP, ngày 2/6/2010 và Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 10/12/2010.

Tại văn bản này, Thủ tướng cũng yêu cầu, các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu để đề xuất bỏ quy định yêu cầu bắt buộc công chứng hoặc chứng thực các loại hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, thủ tục rõ ràng, thuận tiện, hướng tới hệ thống đủ năng lực và ưu tiên xã hội hóa.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan