Cập nhật ngày 13/11/2014 - 07:24:05

           

Phạt tới 01 tỷ đồng trong vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/12/2014.

Theo đó, tùy tng mc đ vi phm cá nhân, t chc có hành vi vi phm hành chính trong lĩnh vc đt đai. Mc x phát cao nht là 01 t đng. C th là:

Chm làm th tc t 3-6 tháng: Pht tin t 10-30 triu đng đi vi trường hp chm làm th tc cho dưới 30 h gia đình, cá nhân; pht tin t trên 30-50 triu đng đi vi trường hp làm th tc cho t 30 đến dưới 100 h gia đình, cá nhân; đi vi trường hp chm làm th tc cho t 100 h gia đình, cá nhân tr lên s b pht tin t trên 50-100 triu đng.

Chm làm th tc t trên 6-9 tháng: Pht tin t trên 30-50 triu đng đi vi trường hp làm chm th tc cho dưới 30 h gia đình, cá nhân; pht tin t trên 50-100 triu đng đi vi trường hp làm chm th tc cho t 30 đến dưới 100 h gia đình, cá nhân; đi vi trường hp chm làm th tc cho t 100 h gia đình, cá nhân tr lên s b pht tin t trên 100-300 triu đng.

Chm làm th tc t trên 9-12 tháng: Đi vi trường hp chm làm th tc cho dưới 30 h gia đình, cá nhân s b pht tin t trên 50-100 triu đng; pht tin t trên 100-300 triu đng đi vi trường hp chm làm th tc cho t 30 đến dưới 100 h gia đình, cá nhân; đi vi trường hp chm làm th tc cho t 100 h gia đình, cá nhân tr lên s b pht tin t trên 300-500 triu đng.

Chm làm th tc t trên 12 tháng tr lên: Pht tin t trên 100-300 triu đng đi vi trường hp chm làm th tc cho dưới 30 h gia đình, cá nhân; đi vi trường hp chm làm th tc cho t 30 đến dưới 100 h gia đình, cá nhân thì s b pht tin t 300-500 triu đng; pht tin t trên 500 triu đến 1 t đng đi vi trường hp chm làm th tc cho t 100 h gia đình, cá nhân tr lên.

 

Trước đó, trong phiên cht vn trước Kỳ hp Quc hi hi tháng 9/2014, B trưởng B Tài nguyên và Môi trường Nguyn Minh Quang cũng tha nhn rng, có s “nhũng nhiu” trong vic này khiến vic cp s đ cho dân còn chm tr, kéo dài, và đ xy ra tình trng này có trách nhim ca các văn phòng đăng ký đt đai các đa phương.

Theo báo cáo ca B Tài nguyên và Môi trường, tính đến hết tháng 5/2014, c nước đã cp được 41,6 triu giy chng nhn vi tng din tích 22,9 triu ha, đt 94,8% din tích các loi đt đang s dng phi cp giy chng nhn. Sau hơn hai năm trin khai thc hin cp giy chng nhn theo Ngh quyết s 30/2012 ca Quc hi khoá 13, c nước đã cp được 9 triu giy chng nhn ln đu, riêng năm 2013 cp được 7,2 triu giy chng nhn, vi din tích 4,1 triu ha, nhiu hơn 3,7 ln so vi kết qu cp giy chng nhn năm 2012. Tính đến 31/12/2013 có 63/63 tnh, thành ph hoàn thành cơ bn, đt trên 85% tng din tích các loi đt cn cp giy chng nhn. 

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan