Cập nhật ngày 20/11/2014 - 09:20:09

           

Nới thời gian cho vay đối với khách hàng vay thuê, mua nhà ở xã hội

- Thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại sẽ được nâng lên từ mức 10 năm lên 15 năm.

Đó là quy định mới của Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong Thông tư số 32/2014/TT-NHNN, ngày 18/11/2014 bsửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Theo đó, kể từ ngày 25/11/2014, Ngân hàng Nhà nước bổ sung 03 đối tượng được thụ hưởng chương trình cho vay ưu đãi này, gồm: Khách hàng cá nhân mua nhà ở thương mại tại dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng (không khống chế về diện tích và đơn giá); Khách hàng cá nhân tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch và đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà; Hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư, cải tạo hoặc xây mới nhà ở xã hội phù hợp với quy định của pháp luật để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Đặc biệt, thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại sẽ được nâng lên từ mức 10 năm lên 15 năm.

Trường hợp khách hàng cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê, mua nhà ở thương mại chưa có hợp đồng với chủ đầu tư nhưng đủ điều kiện vay vốn khác thì ngân hàng được phát hành cam kết sẽ cho vay sau khi khách hàng hoàn thành ký kết hợp đồng với chủ đầu tư. Mức vốn tối thiểu khách hàng tham gia vào dự án, phương án vay sẽ từ 20%-30% tùy đối tượng.

Ngoài ra, Thông tư quy định, đối với khách hàng cá nhân tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức thì được phép vay tối đa 70% chi phí xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa lại nhà ở nhưng không vượt quá 700 triệu đồng./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan