Cập nhật ngày 24/08/2014 - 00:09:45

           

Vẫn chưa bắt buộc nhà thầu phải đăng ký trong Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 5356/BKHĐT-QLĐT về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có những hướng dẫn cụ thể trong việc lựa chọn nhà thầu/ Ảnh: Lê Tiên

Theo quy định tại Điểm d Điều 5 Luật Đấu thầu 2013, một trong các điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việc quy định nhà thầu phải đăng ký để có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm mục đích tạo lập cơ sở dữ liệu thống nhất về thông tin của các nhà thầu, phục vụ cho các chủ đầu tư, bên mời thầu kiểm tra, truy xuất thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, đồng thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý về đấu thầu, cụ thể là Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chỉ rõ, quy định này mới chỉ mang tính khuyến khích, chứ “chưa bắt buộc”.

Vì thế, những chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra quy định bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải có tên được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời coi đây là một trong các điều kiện để đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu là sai quy định.

Văn bản 5356/BKHĐT-QLĐT cũng nêu rõ, theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn thực hiện chi tiết đối với nội dung đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 và Điểm e, Khoản 2, Điều 22 của Luật Đấu thầu 2013.

“Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng văn bản quy định về lộ trình và hướng dẫn chi tiết đối với nội dung đăng ký nhà thầu. Vì vậy, khuyến khích các nhà thầu tiếp tục đăng ký thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”, Văn bản nêu rõ.

Do đó, từ nay cho đến khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký nhà thầu, đề nghị các chủ đầu tư, bên mời thầu không được quy định bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải có tên được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; không đưa nội dung đánh giá về “đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” theo quy định tại Điểm d, Điều 5, Luật Đấu thầu 2013 vào trong phần đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan