Cập nhật ngày 06/03/2015 - 18:16:39

           

Cuối 2015, mỗi trường phải có ít nhất 1 cán bộ kiểm định chất lượng giáo dục

- Đó là một trong những tiêu chí Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra trong Công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp năm 2015, 2016.

Đây cũng là một trong những hoạt động  góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, Công văn nêu rõ, các trường tiếp tục thành lập và kiện toàn đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục, đảm bảo đủ số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn để triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng và khảo thí của nhà trường. Tạo điều kiện cho các cán bộ, giáo viên, giảng viên và nhân viên tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về khảo thí, tự đánh giá, đánh giá ngoài, các khóa đào tạo kiểm định viên...

Phấn đấu đến cuối năm 2015, tại mỗi đơn vị chuyên trách có ít nhất một cán bộ đã hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục và được cấp chứng chỉ. Tiếp đến cuối năm 2016, có ít nhất một cán bộ được cử đi đào tạo thạc sỹ đo lường đánh giá giáo dục hoặc đào tạo tiến sỹ với đề tài luận án liên quan đến đảm bảo chất lượng và khảo thí.

Bên cạnh đó, các trường phải chú trọng công tác tự đánh giá, cải tiến chất lượng, đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm; đổi mới thi - kiểm tra, đánh giá trong nhà trường. Trong đó, nêu rõ trách nhiệm của đơn vị chuyên trách đối với công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu từng bước hình thành văn hóa chất lượng bên trong nhà trường.

Công văn cũng nhấn mạnh, các trường đại học, học viện, trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục; cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT.
Theo đó, đối với 194 trường đại học, 197 trường cao đẳng và 118 trường trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (tính đến 31/1/2015) cần khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và đăng ký kiểm định chất lượng với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động (trước mắt là Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Đảm bảo đến hết năm 2016, tất cả các trường này được kiểm định chất lượng giáo dục.

Đối với các trường chưa hoàn thành báo cáo tự đánh giá (khoảng 8% số trường đại học, cao đẳng và 41% số trường trung cấp chuyên nghiệp), cần khẩn trương hoàn thành báo cáo tự đánh giá trong năm 2015 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trong các năm 2016, 2017.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường, cơ quan chủ quản của các trường, các hiệp hội, các sở giáo dục và đào tạo (có các trường trung cấp chuyên nghiệp đóng trên địa bàn) tổ chức các hoạt động đánh giá chéo nhau để giúp từng trường nâng cao chất lượng tự đánh giá cũng như để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan