Cập nhật ngày 12/03/2015 - 20:25:53

           

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 12/3/2015

Xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Khánh Hòa; Sớm triển khai quy hoạch tài nguyên nước quốc gia là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 12/3/2015.

Xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Khánh Hòa

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và đưa vào kế hoạch trung hạn 5  năm 2016-2020 để đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý UBND tỉnh Khánh Hòa lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn để lập quy hoạch, lập dự án đầu tư. UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn trên.

Theo Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, cả nước sẽ hình thành 5 trung tâm nghề cá ở các vùng trọng điểm. Trong đó, Khánh Hòa được chọn là địa phương để xây dựng trung tâm nghề cá vùng Nam Trung bộ.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khánh Hòa là tỉnh hội tụ đủ 6 tiêu chí để xây dựng trung tâm nghề cá khu vực như: Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý; khả năng thu hút các nguồn lực, tạo sức hút về thị trường, gắn kết các khâu trong chuỗi làm tăng giá trị các sản phẩm thủy sản; sự thống nhất với các chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển; nguồn nhân lực; vai trò của kinh tế thủy sản đối với kinh tế vùng và vị trí gắn với quốc phòng, an ninh, biển đảo; đánh giá độ rủi ro. Hình thành trung tâm nghề cá vùng dựa trên cơ sở thu hút, khai thác nguồn lực và phát huy những tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng, các nguồn lực của vùng... nhằm xây dựng những vùng phát triển kinh tế thủy sản năng động, có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Theo đó, Khánh Hòa cũng như các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ hỗ trợ nhau cùng phát triển nghề cá theo hướng bền vững. Do các địa phương đều có tính tương đồng về điều kiện tự nhiên, định hướng phát triển nên có sự lan tỏa kinh nghiệm và chia sẻ trí thức trong hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, đóng tàu...

 

Sớm triển khai quy hoạch tài nguyên nước quốc gia

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước (quy hoạch tài nguyên nước quốc gia), trong đó cần lồng ghép với điều tra cơ bản tài nguyên nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2016. Đối với quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông, cần rà soát, xác định các lưu vực sông quan trọng cần ưu tiên triển khai thực hiện trước để từng bước thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan chủ động rà soát lại chiến lược quốc gia về tài nguyên nước và kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước để xác định các nhiệm vụ cần ưu tiên, tập trung thực hiện trong thời gian tới, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ các quy định trong dự thảo Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, Nghị định về khuyến khích, ưu đãi hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, Nghị định về cấp quyền khai thác tài nguyên nước để đảm bảo tính khả thi, tránh trùng lắp.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, xây dựng sơ đồ về các loại chiến lược, quy hoạch của ngành nước, trên cơ sở đó xác định những quy hoạch nào thực sự cần thiết, những quy hoạch nào có thể lồng ghép nhằm giảm thiểu số lượng quy hoạch, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Bên cạnh đó tiếp tục xây dựng các quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn, để kết hợp cùng với các quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ của từng lưu vực thành quy trình vận hành liên hồ chứa trong cả mùa lũ, mùa cạn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện Đề án “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nguồn nước ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mê Công” nhằm cung cấp thông tin, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong việc khai thác, sử dụng nguồn nước các sông liên quốc gia, báo cáo kết quả tại phiên họp lần thứ XV của Hội đồng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương và các cơ quan liên quan triển khai lập đề án nghiên cứu, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước ngầm và tác động của khai thác nước ngầm đến sụt lún nền đất khu vực thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết trước mắt và lâu dài.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc trồng bù rừng, thực hiện Chương trình trồng rừng nhằm bảo vệ tài nguyên nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống giám sát thông tin hồ chứa nước phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và chỉ đạo vận hành hồ chứa, làm cơ sở triển khai thực hiện./.

PV
Nguồn: Nguồn: Văn phòng Chính phủ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan