Cập nhật ngày 01/04/2015 - 16:41:38

           

Các trường sớm công bố rộng rãi công khai phương án tuyển sinh

- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng cụ thể và công bố công khai kế hoạch bố trí các cụm thi trên địa bàn các tỉnh, thành phố một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là các cụm thi dành cho các thí sinh không có nguyện vọng học đại học, cao đẳng hoặc sẽ tham gia Kỳ thi/xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng có phương án tuyển sinh không sử dụng kết quả Kỳ thi; lưu ý để có dự báo sát thực về các khả năng, tình huống có thể gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai tổ chức Kỳ thi để chủ động có phương án xử lý, giải quyết phù hợp.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm ban hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn liên quan phục vụ cho Kỳ thi từ việc tổ chức coi thi, chấm thi, sử dụng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp và đăng ký tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, dạy nghề đến những nội dung khác liên quan như: Quy định về phí dự thi và tuyển sinh; hoạt động quản lý các cụm coi thi, chấm thi; việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng, quyền lợi của thí sinh và cán bộ coi thi, người phục vụ kỳ thi; khẩn trương hướng dẫn cụ thể về đề thi đáp ứng với yêu cầu Kỳ thi để giúp học sinh có định hướng rõ trong việc ôn luyện và làm quen; lưu ý có dự báo và giải pháp phù hợp để giải quyết những khó khăn, bất cập phát sinh trong việc đi lại của thí sinh và cán bộ coi thi; làm tốt công tác bảo vệ, giám sát, vận chuyển và bảo quản, giữ bí mật các đề thi, bài thi…

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng sớm công bố rộng rãi, công khai về phương án tuyển sinh của trường mình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh có định hướng và thực hiện việc đăng ký tham dự Kỳ thi, đăng ký tuyển sinh. Chỉ đạo các trường đại học được giao chủ trì tổ chức thi tại các cụm thi liên tỉnh làm tốt một số công việc, như: Sao in và bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi; các trường đại học được giao nhiệm vụ phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo ở các địa phương để tổ chức các cụm thi do địa phương chủ trì tổ chức cần nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong mọi hoạt động liên quan đến việc tổ chức cụm thi này.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến rộng rãi đến các học sinh, nhất là học sinh lớp 12 về quy chế thi, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 và các quy định, hướng dẫn liên quan đến Kỳ thi. Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức ôn luyện cho học sinh trong các nhà trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Nhấn mạnh việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các địa phương liên quan trong việc tổ chức kỳ thi; có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện phương án, kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ, rộng rãi ý kiến góp ý xác đáng của xã hội./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan