Cập nhật ngày 20/04/2015 - 20:31:56

           

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 20/4/2015

Tiêu chí thành lập Cục Hải quan; Thay Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia; Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; Sơn La cần cương quyết triệt phá các đường dây buôn bán ma túy; Xuất cấp lương thực cho 3 tỉnh; Ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số; Mở rộng Khu công nghiệp Nhân Cơ; Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ phát triển điện năng lượng mặt trời là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 20/4/2015.

Tiêu chí thành lập Cục Hải quan

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp.

Theo đó, Cục Hải quan được thành lập khi địa bàn dự kiến quản lý phải đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí sau: 1- Có số lượng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu lớn hơn 30% trung bình cộng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của cả nước hoặc trung bình cộng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của cả nước (không bao gồm địa bàn quản lý của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) trong năm trước năm đề nghị; 2- Có một trong các cửa khẩu quốc tế đường bộ, hàng không dân dụng hoặc cảng biển quan trọng của quốc gia; 3- Có Khu công nghiệp hoặc Khu kinh tế.

Nghị định nêu rõ trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh kinh tế - xã hội tại các địa bàn có đường biên giới dài, địa hình phức tạp hoặc tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực trọng điểm của đất nước thì việc thành lập Cục Hải quan do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và tổ chức lại Cục Hải quan. Bộ Nội vụ sẽ thẩm định việc thành lập Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp.

Theo quy định, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan gồm: 1- Văn phòng, Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập; 2- Các Cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định về dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về hải quan; ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; văn bản theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan; tổ chức thực hiện thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh...

Cục Hải quan có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật về hải quan trên địa bàn, gồm: Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu...; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và các chất ma túy qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động...

 

Thay Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay ông Nguyễn Văn Biên đã nghỉ hưu.

Theo Quyết định 1055/QĐ-TTg ngày 3/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng tiền lương quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 5 năm.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia có nhiệm vụ phân tích tình hình kinh tế-xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng hằng năm và từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, khuyến nghị với Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian.

Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng để khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu từng bước hình thành và phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm trong nước và đảm bảo chất lượng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định.

Phấn đấu đến năm 2020, các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp đều được phải xếp hạng tín nhiệm. Đến năm 2030, xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho tối đa 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Để thực hiện được mục tiêu trên, cần lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ theo đúng quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thực hiện theo quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP.

Trường hợp có nhiều doanh nghiệp cùng đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thì lựa chọn những doanh nghiệp có ưu thế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác của thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm và chuyên gia phân tích để đảm bảo chất lượng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Nhà nước quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP.

 

Sơn La cần cương quyết triệt phá các đường dây buôn bán ma túy

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Sơn La cương quyết triệt phá các đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La (Biên phòng, Công an, Hải quan) cần phối hợp chặt chẽ với nhau để chủ động ngăn chặn, phát hiện, triệt phá kịp thời. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện, có phương án hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng phục vụ đời sống, sinh hoạt. Tập trung rà soát xác định các địa bàn phức tạp về an ninh để có kế hoạch đấu tranh, chuyển hóa cho phù hợp; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Sơn La đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đào tạo lao động và ứng dụng công nghệ tăng năng suất lao động. Coi xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Trên cơ sở lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu, tài nguyên rừng, khoáng sản… Tỉnh cần xác định một số ngành, sản phẩm chủ lực có thế mạnh để phát triển, nhất là một số vật nuôi, cây trồng, cá tầm…, du lịch, dịch vụ.

Tỉnh Sơn La cần chuyển dần hình thức sản xuất tự túc, tự cấp sang phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã và sản xuất hàng hóa gắn với thực hiện tốt quy hoạch, tổ chức tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nhân rộng mô hình hiệu quả về kinh tế hộ, kinh tế trang trại, du lịch cộng đồng, khuyến khích sự hưởng ứng tích cực của đồng bào. Tiếp tục quan tâm chăm lo cho đồng bào thiểu số, đồng bào nghèo, vùng khó khăn; làm tốt công tác định canh, định cư và bố trí sắp xếp lại dân cư; đặc biệt là di dân tái định cư thủy điện Sơn La và Hòa Bình; gắn bố trí ổn định dân cư với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2014, kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La ổn định và đạt được kết quả khá tích cực; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 11,28% ; sản xuất công nghiệp tăng 18,49%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó khu vực dịch vụ chiếm 42,3%. Tích cực triển khai xây dựng giao thông nông thôn; thực hiện tốt chương trình, dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La; các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ; thực hiện tốt các chính sách xã hội trên địa bàn, tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tỉnh đã triển khai đồng bộ các nội dung của Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị. Tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là phá nhiều vụ án ma túy lớn tại các địa bàn trọng điểm: Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp…

Tuy nhiên Sơn La vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng lạc hậu, quy mô kinh tế nhỏ, sức cạnh tranh thấp; môi trường đầu tư kinh doanh không hấp dẫn, kết quả cải cách hành chính còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (khoảng 24%). Tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn Sơn La tuy đã được khắc phục một bước và có chuyển biến tích cực nhưng còn tiềm ẩn phức tạp, khó lường.

 

Xuất cấp lương thực cho 3 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.293,665 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Tuyên Quang, Thanh Hóa, Phú Yên để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang 350,565 tấn gạo; tỉnh Thanh Hóa 707,1 tấn gạo; tỉnh Phú Yên 236 tấn gạo.

Như vậy, trong năm nay, đây là lần thứ 2, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo.

Lần thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ xuất cấp cho tỉnh Tuyên Quang 278 tấn gạo; tỉnh Thanh Hóa 1.211 tấn gạo; tỉnh Phú Yên 272 tấn gạo.

 

Ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025" với mục tiêu là phấn đấu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Đề án trên được thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số, chú trọng khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ - Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

Phấn đấu giảm tới 3%/năm số cặp tảo hôn

Mục tiêu cụ thể mà Đề án hướng tới là nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Đề án phấn đấu trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số vào năm 2025; đồng thời, giảm bình quân 2% - 3%/năm số cặp tảo hôn và 3% - 5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn, dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao. Đến năm 2025, phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án đưa ra giải pháp thực hiện là biên soạn, cung cấp tài liệu, sản phẩm truyền thông; tài liệu tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình trong vùng dân tộc thiểu số; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, lễ hội nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Cùng với đó là tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp, nghiên cứu, ứng dụng, triển khai nhân rộng các mô hình, bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước phù hợp nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số...

 

Mở rộng Khu công nghiệp Nhân Cơ

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, trong đó điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Nhân Cơ từ 100 ha lên 148 ha.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục mở rộng Khu công nghiệp đúng theo quy định.

Đồng thời xây dựng phương án cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý chất thải của khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông.

Khu công nghiệp Nhân Cơ nằm trong phạm vi địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, phục vụ xây dựng các dự án, nhà máy sản xuất những sản phẩm phục vụ cho công tác khai thác bô xít, luyện alumina như: sản xuất bao bì, hóa chất, cơ khí sửa chữa, cơ khí chế tạo, nghiên cứu thử nghiệm giống cây trồng, chế biến nông lâm sản.v.v. và sẽ hình thành nên một tổ hợp các ngành nghề phục vụ cho việc khai thác bô xít, luyện alumina và phục vụ chế biến nông, lâm sản tại địa phương; tạo điều kiện cho các dịch vụ khác phát triển trong khu vực, góp phần tạo công ăn việc làm và là động lực phát triển kinh tế, xã hội của xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

 

Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ phát triển điện năng lượng mặt trời

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sử dụng năng lượng mặt trời.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương làm rõ cơ chế bán điện đối với điện năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà theo phương pháp bù trừ điện năng phát bằng hệ thống điện mặt trời và điện năng tiêu thụ (Net-metering), trong đó xác định rõ trách nhiệm đầu tư công tơ đo đếm hai chiều và thủ tục phù hợp để khuyến khích người dân tự đầu tư và tham gia Net-metering.

Về cơ chế hỗ trợ phát triển điện sử dụng năng lượng mặt trời, Phó Thủ tướng đồng ý cơ chế ưu đãi về thuế đối với dự án điện sử dụng năng lượng mặt trời như đề xuất của Bộ Công Thương; không quy định dự án điện sử dụng năng lượng mặt trời là đối tượng được hưởng ưu đãi tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, đề xuất cụ thể những hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước về đất đai để khuyến khích phát triển điện mặt trời.

Về giá bán điện, Phó Thủ tướng thống nhất xác định giá bán điện của các dự án điện mặt trời theo phương pháp tính toán dựa vào chi phí. Bổ sung, rà soát tính toán chi phí đầu tư các dự án điện mặt trời nối lưới, lắp trên mái nhà với quy mô khác nhau, mức bức xạ mặt trời khác nhau, có lắp ắc quy, không lắp ắc quy trong điều kiện cụ thể. Đề xuất mức giá bán điện phù hợp với mục tiêu khuyến khích phát triển điện mặt trời.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sử dụng năng lượng mặt trời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2015./.

PV
Nguồn: Nguồn: Văn phòng Chính phủ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan