Cập nhật ngày 25/05/2015 - 17:48:31

           

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 25/05/2015

Cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai; Kiểm tra thông tin phản ánh về kinh phí bảo trì chung cư Keangnam; Mở rộng thị trường xuất khẩu quả vải tươi; Khẩn trương ban hành văn bản về đào tạo nhân lực y tế; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Đưa nhanh tiến bộ KHCN vào tất cả các khâu; Cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 25/05/2015.

Cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai

Theo Quyết định số 714/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, 6 cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDL) cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử.

6 CSDL quốc gia cần ưu tiên triển khai gồm: CSDL quốc gia về Dân cư (do Bộ Công an làm cơ quan chủ quản); CSDL Đất đai quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan chủ quản); CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia về Thống kê tổng hợp về Dân số (Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan chủ quản); CSDL quốc gia về Tài chính (Bộ Tài chính làm cơ quan chủ quản); CSDL quốc gia về Bảo hiểm (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam làm cơ quan chủ quản).

Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chủ quản CSDL quốc gia. Theo đó, các cơ quan chủ quản CSDL quốc gia phải đề xuất xây dựng mới, hoặc điều chỉnh, bổ sung trình cấp thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về CSDL quốc gia do mình chủ trì; triển khai xây dựng CSDL quốc gia; thực hiện quản lý, vận hành CSDL quốc gia; tổ chức khai thác, cập nhật CSDL quốc gia.

 

Kiểm tra thông tin phản ánh về kinh phí bảo trì chung cư Keangnam

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về kinh phí bảo trì tại chung cư Keangnam Hanoi Landmark Tower (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Trước đó, thông tin báo chí đã phản ánh về kinh phí bảo trì tại chung cư Keangnam Hanoi Landmark Tower (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về kinh phí bảo trì tại chung cư Keangnam Hanoi Landmark Tower theo thẩm quyền và quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

 

Mở rộng thị trường xuất khẩu quả vải tươi

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thúc đẩy tiêu thụ quả vải tươi.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương về việc Australia chính thức cho phép nhập khẩu quả vải tươi từ Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương hướng dẫn, phổ biến các yêu cầu kỹ thuật, quy định cụ thể của thị trường nhập khẩu đến các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và người dân để bảo đảm sản phẩm xuất khẩu đáp ứng yêu cầu của thị trường, tạo điều kiện giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kết nối cung cầu, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và xuất khẩu qua biên giới, bảo đảm tiêu thụ kịp thời, có hiệu quả lượng sản phẩm này.

* Theo văn bản của Bộ Nông nghiệp Australia gửi Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), kể từ 18/4/2015, các doanh nghiệp có nhu cầu có thể chính thức xin giấy phép nhập khẩu với cơ quan kiểm dịch thực vật của Australia để ký kết các hợp đồng thương mại.

Theo quy định của Australia, để xuất khẩu quả vải tươi của Việt Nam vào thị trường Australia, phải đảm bảo các yêu cầu: Về vùng trồng, về cơ sở đóng gói vải, về xử lý chiếu xạ và về kiểm dịch lô vải xuất khẩu.

Để triển khai có hiệu quả việc xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường Australia, Cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo và hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp và đặc biệt là người trồng vải thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật đối với quả vải tươi xuất khẩu đi Australia. Đồng thời, Cục Bảo vệ thực vật sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu quả vải tươi ngay trong vụ vải năm 2015.

 

Khẩn trương ban hành văn bản về đào tạo nhân lực y tế

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về nhân lực y tế.

Theo thông báo kết luận, thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động xây dựng các mẫu chuẩn năng lực nghề nghiệp như chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng, hộ sinh, bác sĩ đa khoa làm cơ sở để thực hiện thỏa thuận khung công nhận lẫn nhau giữa các nước ASEAN; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, góp phần phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ nhân lực y tế hiện còn bất cập chưa thực sự phù hợp với tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết của Trung ương.

Để giải quyết dứt điểm những tồn tại trên, Phó Thủ tướng yêu cầu 2 Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo trong tháng 5/2015 khẩn trương xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đặc thù đào tạo nhân lực y tế: tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển sinh, mở ngành đào tạo, thời gian đào tạo đối với hệ thống trung cấp, văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học, quy định đào tạo liên thông...; trường hợp chưa thống nhất, báo cáo Phó Thủ tướng.

 

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Đưa nhanh tiến bộ KHCN vào tất cả các khâu

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương cần tập trung vào công tác tuyên truyền, thông qua các hình thức trao đổi, hội thảo, phổ biến nhân rộng các mô hình thành công, hiệu quả tới nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp về sự cần thiết phải liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi, thay đổi nhận thức về tái cơ cấu, hội nhập thị trường và lấy xã làm địa bàn thực hiện.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác dự báo, thông tin thị trường để định hướng sản xuất đến từng ngành, phân ngành.

Rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng cơ chế chính sách mới để phát triển lực lượng sản xuất, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu. Các địa phương phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp, các nhà khoa học đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào tất cả các khâu: nghiên cứu, chọn tạo giống, áp dụng quy trình canh tác, nuôi trồng tiên tiến, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, thu hoạch, bảo quản, chế biến tinh, sâu theo hướng công nghệ cao và đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp nhằm giảm giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong đó đặc biệt chú trọng khâu giống, tăng cường sử dụng giống xác nhận và đưa việc sử dụng giống chất lượng vào tiêu chí giám sát và đánh giá thực hiện tái cơ cấu.

Công nghiệp chế biến, nhất là chế biến tinh, chế biến sâu đóng vai trò quan trọng và quyết định để gia tăng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp, do đó phải có cơ chế chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực này và các địa phương, từng ngành phải có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể về tỷ lệ các sản phẩm được sơ chế, chế biến phù hợp với thị trường tiêu thụ.

 

Cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La.

Phó Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ý kiến của các Bộ về việc kết thúc và thực hiện thanh toán, quyết toán Dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp điện cho 22.617 hộ dân trên địa bàn tỉnh Sơn La; việc thanh toán, quyết toán Dự án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện; UBND tỉnh Sơn La bố trí kinh phí, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cấp điện cho các hộ dân chưa có điện để bảo đảm cuối năm 2015, tỷ lệ hộ dân có điện của tỉnh Sơn La đạt 86% như Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Sơn La; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu của Dự án; hướng dẫn UBND tỉnh Sơn La thực hiện Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015 - 2020.

* Trước đó, dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã được phê duyệt với quy mô cấp điện cho 30.157 hộ dân thuộc 557 bản, 106 xã thuộc 11 huyện và 1 thành phố, thời gian thực hiện từ 2010-2015 với tổng vốn đầu tư là 557 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã cấp điện cho 20.964 hộ dân, 337 bản thuộc 70 xã. Đã xây dựng 303km đường dây trung thế, 141 trạm biến áp phân phối, 531 km đường dây 0,4kV.

Tuy nhiên, do Dự án được phê duyệt từ năm 2009, trong quá trình thực hiện có nhiều biến động về giá vật liệu, nhân công… nên với tổng vốn đầu tư 557 tỷ chỉ thực hiện được khoảng 80% khối lượng của Dự án (cấp điện cho 22.617/30.157 hộ dân, như vậy còn khoảng 7.540 hộ dân trong phạm vi Dự án chưa được cấp điện). Dự án sẽ hoàn thành vào Quý II năm 2015, tỷ lệ hộ dân có điện của toàn tỉnh đạt 82%./.

PV
Nguồn: Nguồn: Văn phòng Chính phủ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan