Cập nhật ngày 25/05/2015 - 21:58:09

           

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động thống kê ngoài nhà nước

- Sáng 25/05/2015, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Thống kê (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Thống kê (sửa đổi)/ Ảnh: Đoàn Bắc

Tại Tờ trình, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Thống kê năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã có những tác động tích cực đối với công tác thống kê.

Tuy vậy, Luật Thống kê năm 2003 đã bộc lộ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn vận động của đời sống kinh tế - xã hội; bất cập so với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phân tích, hoạch định và điều hành chính sách; bất cập trước yêu cầu đổi mới, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 Do đó, theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, dự án Luật Thống kê (sửa đổi) sẽ tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thống kê; bảo đảm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; góp phần tích cực vào việc phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của đông đảo người sử dụng trong xã hội; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thống kê; củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan thống kê nhà nước; chọn lọc, tiếp thu các quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, của Luật Thống kê mẫu quốc tế và Luật Thống kê của các nước có nền thống kê phát triển.

 Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng cho biết, dự án Luật Thống kê lần này sửa đổi, bổ sung căn bản, toàn diện, đặc biệt là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, sửa đổi những quy định hiện hành còn có hạn chế, không thống nhất, không phù hợp với thực tế về tổ chức và hoạt động thống kê hiện nay và bổ sung các quy định về hoạt động thống kê mà Luật Thống kê năm 2003 chưa quy định. Chính vì vậy, về tên gọi của Luật sẽ là Luật Thống kê (sửa đổi) thay thế Luật Thống kê năm 2003.

Nhấn mạnh việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, Bộ trưởng Vinh khẳng định, Luật Thống kê sửa đổi sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động thống kê ngoài nhà nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) bao gồm 9 chương, 74 điều. Trong đó, đáng chú ý, nhằm khắc phục chênh lệch số liệu thống kê giữa Cơ quan Thống kê Trung ương với địa phương và bộ, ngành, dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) quy định trách nhiệm và vai trò của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của bộ, ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan