Cập nhật ngày 11/06/2015 - 21:31:18

           

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 11/06/2015

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9; Hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu Lao Bảo; Hỗ trợ 2 tỉnh phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Hướng dẫn lương, thưởng đối với Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 11/06/2015.

 Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).

Danh nghĩa tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành phố Hà Nội.

Theo Đề án, Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra từ 7 giờ, ngày 2/9/2015 tại khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Việc tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, biểu dương lực lượng, giới thiệu những thành tựu to lớn của đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu Lao Bảo

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Quảng Trị để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Cụ thể, hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Quảng Trị 47,27 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ mô hình “một cửa, một lần dừng” tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) - Densavan (tỉnh Savanakhet - Lào).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Quảng Trị chịu trách nhiệm phê duyệt và quản lý, sử dụng số kinh phí hỗ trợ thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm các dự án sớm đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Trước đó, mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Densavan trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây đã được khai trương ngày 6/2/2015 nhằm tạo thuận lợi về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân, rút ngắn thời gian thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo-Densavan, thúc đẩy kết nối, giao thương giữa hai nước Việt Nam - Lào.

 

Hỗ trợ 2 tỉnh phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 90 tấn hóa chất thuộc hàng dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh: Quảng Nam, Trà Vinh để phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam được xuất cấp 10 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%; tỉnh Trà Vinh được xuất cấp 80 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hoá chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh thủy sản xảy ra ở nhiều nơi. Một số loại dịch bệnh quan trọng như đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi nước lợ, dịch bệnh trên cá tra diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nhiều cho người nuôi và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu thủy sản của nước ta.

 

 Hướng dẫn lương, thưởng đối với Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu và hướng dẫn về tiền lương, tiền thưởng đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách vận dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước.

Đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập thì tiếp tục thực hiện áp dụng các quy định về tiền lương, tự chủ về tài chính theo quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính bổ sung nội dung rà soát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng tại các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách vào dự thảo Chỉ thị về tăng cường quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ đánh giá việc vận dụng trả lương theo cơ chế tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước hoặc của đơn vị sự nghiệp công lập đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và đề xuất biện pháp xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

PV
Nguồn: Nguồn: Văn phòng Chính phủ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan