Cập nhật ngày 16/06/2015 - 20:11:03

           

Yêu cầu tiếp tục sửa đổi thủ tục, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải rà soát sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý điều hành có nội dung liên quan đến các thủ tục thực hiện tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp.

Triển khai thực hiện rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện có đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp.

Bộ Công Thương cho biết, sau thời gian triển khai thực hiện Thông tư số 33, việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, ở nhiều địa phương đã và đang triển khai khá tốt.

 Cụ thể, năm 2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cấp điện mới cho 9.686 khách hàng có đầu tư trạm biến áp, đường dây với thời gian cấp điện trung bình là 45,51 ngày, trong đó 95,96% được cấp điện trong vòng 43,2 ngày, 4,05% khách hàng có thời gian cấp điện trung bình là 100,35 ngày.

Tuy nhiên, thực tế, quá trình triển khai vẫn còn nhiều thủ tục trùng lặp giữa các cơ quan, đơn vị, điển hình là việc thẩm tra thiết kế, nghiệm thu đóng điện; ở một số công trình, các đơn vị tư vấn không đủ năng lực, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của cơ quan thẩm tra; thủ tục đầu tư xin cấp đất còn mất thời gian... Nhiều đơn vị chưa chuẩn bị đầy đủ vật tư cần thiết và nhân lực để bảo đảm rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng. Đồng thời, chưa thống nhất được với địa phương về thời gian giải quyết các thủ tục có liên quan theo quy định tại Thông tư số 33.

UBND cấp tỉnh hiện vẫn chưa ban hành các quy định về thời hạn giải quyết đối với các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện.

Đồng thời, quy trình thực hiện còn phát sinh một số thủ tục, như: xác nhận phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; cấp phép đối với đường điện qua rừng; đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường làm tăng thêm thời gian thực hiện tiếp cận điện năng. Bên cạnh đó, một số quy định vẫn chưa phù hợp với các quy định hiện hành...

Để khắc phục những hạn chế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của các cơ quan chức năng để rà soát sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý điều hành có nội dung liên quan đến các thủ tục thực hiện tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 820/VPCP-KTN về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp, cụ thể là sớm ban hành các quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện theo quy định của các cấp có thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan