Cập nhật ngày 15/07/2015 - 20:18:21

           

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ ngày 15/07/2015

Công điện triển khai công tác đặc xá năm 2015; Bố trí hợp lý biên chế công chức pháp chế tại các sở; Hỗ trợ gạo cho tỉnh Cao Bằng; Xây dựng cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh và Sóc Trăng; Chỉ đạo quyết liệt 5 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới là những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ ngày 15/07/2015.

Công điện triển khai công tác đặc xá năm 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1056/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2015

Ngày 15 tháng 7 năm 2015, Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành Hướng dẫn số 91/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015. Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội và góp phần thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đạt kết quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu, thường trực cho Hội đồng tư vấn đặc xá, khẩn trương triển khai có hiệu quả công tác đặc xá năm 2015, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng người, đúng tiêu chuẩn quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo Quyết định của Chủ tịch nước và tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân xoá bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hoà nhập cộng đồng.

3. Các Bộ, Ban, ngành đã nêu trong Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2015 về đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn số 91/HĐTVĐX ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng tư vấn đặc xá. Cụ thể là:

a) Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan báo chí ở địa phương tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Chỉ đạo các Sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

c) Chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

d) Chỉ đạo Giám đốc Công an cấp tỉnh phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

5. Giao Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá) có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn đặc xá.

 

 

Hướng dẫn đặc xá năm 2015

Thực hiện Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10/7/2015 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015, Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2015.

Trong đó, đối tượng xét đặc xá bao gồm: Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn (phạm nhân) được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây:

1- Chấp hành tốt Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp hành án phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên; khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2- Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 1/3 thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn; ít nhất là 14 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn.

3- Phạm nhân phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tiền truy thu, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác, trừ những phạm nhân không bị kết án tù về các tội phạm về tham nhũng đã 70 tuổi trở lên hoặc từ 60 tuổi trở lên nhưng thường xuyên ốm đau hoặc người đang mắc bệnh hiểm nghèo mà bản thân người đó và gia đình không còn khả năng thực hiện.

Người bị kết án phạt tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất là 1/4 thời gian và người bị kết án phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất là 12 năm, nếu có đủ các điều kiện khác quy định tại  điều kiện 1, 3 nêu trên thì được xét, đề nghị đặc xá khi thuộc một trong các trường hợp: Đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù; là thương binh; bệnh binh; người có thành tích trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội được tặng thưởng một trong các danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Dũng sỹ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; được tặng thưởng một trong các loại Huân chương hoặc được tặng thưởng Huy chương kháng chiến; có một trong những thân nhân sau đây là liệt sỹ: Bố đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, anh, chị, em ruột hoặc bố nuôi, mẹ nuôi, con nuôi  hợp pháp; là con đẻ, con nuôi hợp pháp của "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; khi phạm tội là người chưa thành niên; là người từ 70 tuổi trở lên...

Các trường hợp không đề nghị đặc xá

Người có đủ điều kiện quy định nêu trên không được đề nghị đặc xá nếu thuộc một trong các trường hợp: Bản án hoặc quyết định của Toà án đối với người đó đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác; trước đó đã được đặc xá; có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia;...

Theo kế hoạch, từ ngày 24/7/2015 đến ngày 07/8/2015, các Tổ thẩm định liên ngành đến trực tiếp các đơn vị, địa phương để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét đặc xá.

Đến cuối tháng 8, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định.

Tiếp đó, sẽ tổ chức họp báo công bố Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn và tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước từ ngày 28 đến 31/8/2015.

 

Bố trí hợp lý biên chế công chức pháp chế tại các Sở

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình tổ chức và hoạt động của các Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh bố trí hợp lý biên chế công chức làm công tác pháp chế tại các Sở trong tổng biên chế được giao, bảo đảm số lượng và chất lượng, phù hợp với yêu cầu công tác của từng Sở và địa phương.

Bộ Tư pháp chủ trì, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương về mô hình tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh để đề xuất sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được Chính phủ thông qua, sẽ triển khai việc sửa đổi Thông tư của Bộ Nội vụ, các Thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ với các Bộ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (nếu cần thiết).

 

Hỗ trợ gạo cho tỉnh Cao Bằng

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 430 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Như vậy, đây là lần thứ 3 trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cho tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ cho nhân dân.

Trước đó, đầu tháng 2/2015, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 475 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán năm 2015.

Tiếp đó, vào tháng 5/2015, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 750,570 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.

 

Xây dựng cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh và Sóc Trăng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương Bộ Giao thông vận tải lập dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 nối tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng (Dự án).

Dự án trên gồm 2 hợp phần: hợp phần 1 đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp phần 2 đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm rà soát tổng mức đầu tư Dự án, tổ chức thẩm định theo quy định.

Đối với hợp phần 1 theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc hoàn vốn cho Dự án bằng thu phí tại trạm thu phí Đại Ngãi và trạm thu phí cầu Cổ Chiên (sau khi đã hoàn vốn cho dự án cầu Cổ Chiên). Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tài chính và UBND các địa phương liên quan về vị trí đặt các trạm thu phí. Bộ Giao thông vận tải quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành.

Đối với hợp phần 2 của Dự án, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập, thẩm định dự án đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Theo Bộ Giao thông vận tải, cầu Đại Ngãi là công trình huyết mạch trên tuyến Quốc lộ 60, được hoạch định là tuyến đường trục ven. Sau khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ nối thông toàn tuyến để khai thác thế mạnh toàn bộ các tỉnh phía Đông của khu vực Tây Nam Bộ như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau... rút ngắn được khoảng 70km khi đi từ TP. Hồ Chí Minh đến Sóc Trăng, giúp tiết kiệm chi phí vận tải và giảm áp lực giao thông cho tuyến đường Quốc lộ 1A, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

 

 

Chỉ đạo quyết liệt 5 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Chương trình, cần phát huy kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai khẩn trương, bổ sung các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao hơn nữa về số lượng và chất lượng; phát triển các mô hình phát triển sản xuất, liên kết sâu với doanh nghiệp, nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tập trung xử lý những tồn tại, đôn đốc các tỉnh kịp thời phân bổ vốn cho các huyện, xã; có biện pháp chỉ đạo tập trung quyết liệt đối với 5 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về bổ sung, hoàn thiện Chương trình khung bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện, lưu ý cập nhật các chính sách, nội dung mới của Chương trình.

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế

Về sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí nông thôn mới, Phó Thủ tướng đồng ý với báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ về điều chỉnh, hướng dẫn tiêu chí theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là với các vùng khó khăn, vùng đặc thù (miền núi khó khăn, bãi ngang ven biển...), để đảm bảo Chương trình được thực hiện mang hiệu quả thực chất cho đời sống của người dân. Chú ý đến tiêu chí huyện nông thôn mới cần gắn kết với tỉnh về quy hoạch hạ tầng và phát triển sản xuất.

Về kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, các Bộ đã có ý kiến đóng góp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 đạt 50 % xã đạt chuẩn nông thôn mới; nguồn lực hằng năm tăng tối thiểu 10% năm so năm trước; lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các chương trình khác, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các vùng khó khăn, lưu ý chính sách đặc thù (cơ chế, tiêu chí, phân bổ vốn).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng phương án bổ sung vốn cho Chương trình và khen thưởng cho các địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tổng hợp, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

* Đến nay có 889 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 9,94% và bình quân mỗi xã đạt 11,6 tiêu chí, tăng 6,7 tiêu chí/xã so với năm 2011, số xã đạt 15-18 tiêu chí chiếm 15,4%, số xã đạt 10-14 tiêu chí là 35,8%, số xã đạt 5-9 tiêu chí là 31,1% và số xã dưới 5 tiêu chí là 7,75%./.

PV
Nguồn: Nguồn: Văn phòng Chính phủ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan