Cập nhật ngày 10/08/2015 - 20:02:24

           

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 10/08/2015

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh; Xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng cho 8 địa phương; Thành lập Ban Thư ký triển khai thỏa thuận MRA; Thực hiện nạo vét luồng tàu, khu neo đậu tại Vịnh Vân Phong là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 10/08/2015.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Điệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn My, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; ông Đoàn Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Nguyễn Văn Trường, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, để nhận nhiệm vụ mới.

 

Xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng cho 8 địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 55.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 550.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 25 tấn hóa chất Chlorine 65% min; 60.000 liều vắc xin LMLM 2 type; 150.000 liều vắc xin LMLM type O và 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine cho 8 tỉnh, thành phố: Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Kom Tum để phòng, chống dich bệnh.

Số liều vắc xin và hóa chất được phân cho các tỉnh, thành phố trên như sau: tỉnh Nghệ An 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Quảng Bình 100.000 liều vắc xin Dịch tả lợn, 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 15 tấn hóa chất Chlorine 65% min; tỉnh Thừa Thiên Huế 20.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A), 50.000 liều vắc xin LMLM type O, 100.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine; thành phố Đà Nẵng 10.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A), 50.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Quảng Ngãi 30.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A), 150.000 liều vắc xin Dịch tả lợn, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 10 tấn hóa chất Chlorine 65% min; tỉnh Bình Định 100.000 liều vắc xin LMLM type O, 150.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Gia Lai 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Kon Tum 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

 

Thành lập Ban Thư ký triển khai thỏa thuận MRA

Chính phủ đã đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định về việc thành lập Ban Thư ký khu vực để triển khai Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN (MRA).

Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên.

 

Thực hiện nạo vét luồng tàu, khu neo đậu tại Vịnh Vân Phong

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, giám sát thực hiện Dự án nạo vét luồng tàu, khu neo đậu, chuyển tải tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc thực hiện Dự án nạo vét luồng tàu, khu neo đậu, chuyển tải tại Vịnh Vân Phong phải bảo đảm môi trường, không gây sạt lở và không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của nhân dân trong khu vực.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định khối lượng cát nhiễm mặn tận thu để xuất khẩu trong quá trình thực hiện dự án trên theo quy định hiện hành./.

PV
Nguồn: Nguồn: Văn phòng Chính phủ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan