Cập nhật ngày 28/08/2015 - 13:58:19

           

Giảm 50% học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp

- Đó là nội dung nổi bật tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 16/07/2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/05/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, ngày 15/07/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Cụ thể, tất cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp, không phân biệt thời gian đã tốt nghiệp đều được giảm 50% học phí. Đây là điểm mới của Thông tư bởi, theo quy định trước đây chỉ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong thời gian 03 năm kể từ ngày tốt nghiệp mới được giảm học phí khi đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Cũng theo Thông tư này, trong vòng 30 ngày kể từ khi khai giảng, cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên học chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông ở các trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học phải nộp đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi cơ sở giáo dục.

Trường hợp vì lý do khách quan, năm học 2014-2015, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập mới nộp hồ sơ đề nghị được miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập đối với năm học 2013-2014, 2014-2015, các địa phương, cơ sở giáo dục chỉ xem xét giải quyết các trường hợp nộp đơn kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết trước ngày 31/12/2015.

Thông tư này có hiệu lực  thi hành kể từ ngày 01/09/2015, các chế độ nêu trên được thực  hiện từ ngày 01/09/2013./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan