Cập nhật ngày 08/09/2015 - 15:15:05

           

Sẽ xử lý hình sự các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

- Trước thực trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi ngày càng gia tăng, ngày 07/09/2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có văn bản chỉ thị tới các tỉnh, thành phố đề nghị xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Theo đó, B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn yêu cu ch tch y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương ch đo các cơ quan chc năng trong tnh tuyên truyn rng rãi trên các phương tin thông tin đi chúng v nhng nguy ngi ca vic s dng cht cm trong chăn nuôi đi vi sc khe cng đng, uy tín ca ngành chăn nuôi Vit Nam; thông tin kp thi cho dư lun biết v tình hình và danh tính ca các đi tượng vi phm.

B trưởng yêu cu cn lưu ý các cơ s gia công thc ăn chăn nuôi trong vic phi trn các loi premix, thuc thú y, thc ăn b sung. Ti các cơ s, trang tri chăn nuôi cn kim tra thc ăn chăn nuôi, nht là nước tiu vt nuôi giai đon v béo, xut bán đi vi ln tht và bò tht.

Tương t, các lò m cn kim tra các mu tht, gan, thn, nht là nước tiu ca các loi ln, bò tht trước khi đưa vào giết m. Các ch cn kim tra các mu tht, gan, thn ca ln và bò tht.

B trưởng Cao Đc Phát cũng đ ngh x lý nghiêm các vi phm v sn xut, kinh doanh và s dng cht cm trong chăn nuôi theo các quy đnh ca pháp lut, trong đó có Điu 155 B Lut hình s quy đnh đi vi hành vi sn xut kinh doanh, s dng hàng cm gây hu qu nghiêm trng.

Trên cơ s đó, đnh kỳ ngày 25 hàng tháng, tng hp báo cáo tình hình kim soát cht cm trong chăn nuôi trên đa bàn gi Cc Chăn nuôi tp hp báo cáo B và Ban ch đo 389 v phòng chng buôn lu, gian ln thương mi và hàng gi.

Trước đó, ngày 31/8, ti cuc hp báo ông Phm Tiến Dũng, Thanh tra viên chính, Trưởng Phòng Thanh tra chuyên ngành ca B Nông nghip và Phát  trin nông thôn cho biết, sau khi có phn ánh vic dùng ph biến cht cm trong chăn nuôi ti các đa phương phía Nam, mt đoàn công tác đc bit đã đến tng tnh xem xét. Kết qu phát hin ti TP. H chí Minh có 31 mu dương tính vi cht salbutamol trong 227 mu nước tiu heo giết m ca 51 lô, hàm lượng 80-130ppb trong khi quy đnh cho phép tn dư là 20 ppb. Các tnh Đng Nai, Vĩnh Long, Long An, Tin Giang... cũng cho kết qu cao không kém. Trong đó, Công ty Khoa Nguyên (TP. H Chí Minh) đã b x pht hành chính 442 triu đng, đình ch tm thi 1 tháng do sn xut, cung cp 15 loi thuc thú y không có trong danh mc cho phép trong chăn nuôi heo.

Cht cm trong chăn nuôi ch yếu là Salbutamol thuc nhóm beta agonist, thường s dng đ kích thích tăng trng hay còn gi là cht to nc. Vit Nam, nhiu người chăn nuôi s dng salbutamol trn vào thc ăn nhm thúc heo, bò nhanh ln, nhiu nc, d bán, nh đó tăng li nhun. Trong cơ th vt nuôi, Salbutamol được bài tiết dn qua nước tiu, nhưng vn tích lâu trong gan, thn, m và không b phân hy khi nu chín. Đây cũng là nguyên nhân khiến người ăn ni tng b ng đc, nguy cơ b ung thư.

 

 

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan