Cập nhật ngày 21/12/2015 - 14:51:40

           

Từ tháng 2/2016, người lao động không làm quá 12 tiếng/ngày

- Kể từ ngày 10/02/2016, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ; người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9 giờ.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng.

Cụ thể, kể từ ngày 10/02/2016, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ; người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9 giờ.

Tính theo tuần, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 64 giờ; người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 48 giờ. Tức là, người lao động cũng không được làm việc liên tục 12 giờ/ngày, hay 9 tiếng/ngày đối với công việc nặng nhọc, độc hại trong cả tuần.

Tính riêng số giờ làm thêm trong một tháng, người lao động không được làm quá 32 giờ; người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 24 giờ.

Trường hợp người sử dụng lao động quyết định áp dụng giới hạn giờ làm thêm theo tháng, thì tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tuần không quá 56 giờ; người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 42 giờ. Và trong mọi trường hợp, tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.

Hàng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hàng tuần thì phải bảo đảm hàng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho người lao động.

Nếu người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên thì người sử dụng lao động phải bố trí cho họ được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc, ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường. Doanh nghiệp phải bố trí để người lao động được nghỉ hoặc nghỉ bù đủ số ngày lễ, tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác đúng theo quy định của Bộ luật Lao động./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan