Cập nhật ngày 05/04/2017 - 23:45:19

           

Bộ Giao thông vận tải là đầu mối quản lý nhà nước về cảng cạn

- Điều này được nêu rõ tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn tại Việt Nam.

Nghị định nêu rõ 7 chức năng của cảng cạn, gồm: 1- Nhận và gửi hàng hóa được vận chuyển bằng con-ten-nơ; 2- Đóng hàng hóa vào và dỡ hàng hóa ra khỏi con-ten-nơ; 3- Tập kết con-ten-nơ để vận chuyển đến cảng biển và các nơi khác theo quy định của pháp luật; 4- Kiểm tra và hoàn tất thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 5- Gom và chia hàng hóa lẻ đối với hàng hóa có nhiều chủ trong cùng con-ten-nơ; 6- Tạm chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và con-ten-nơ; 7- Sửa chữa và bảo dưỡng con-ten-nơ.

Về tiêu chí cảng cạn, Nghị định quy định cảng cạn phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn đã được phê duyệt; gắn với các hành lang vận tải chính, kết nối tới cảng biển phục vụ phát triển kinh tế vùng; phải có ít nhất hai phương thức vận tải để tạo điều kiện tổ chức vận tải đa phương thức hoặc kết nối trực tiếp với một phương thức vận tải có năng lực cao; bảo đảm đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức hữu quan và đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài; có diện tích tối thiểu 5 ha đối với các cảng cạn hình thành mới; bảo đảm yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Nghị định nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải là đầu mối giúp Chính phủ tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về cảng cạn, điều phối hoạt động liên ngành và hướng dẫn thực hiện các quy định có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Đây là điểm mới cần thiết, bởi trước đó, cảng cạn đã phải cùng lúc chịu sự quản lý của nhiều bộ, ngành.

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải thực hiện công bố mở/đóng cảng, Bộ Tài chính thành lập đơn vị hải quan quản lý, Bộ Công Thương ban hành chính sách hoạt động của doanh nghiệp đầu tư quản lý và khai thác cảng cạn...

Với quá nhiều đầu mối quản lý như vậy, doanh nghiệp khai thác cảng cạn gặp không ít khó khăn, khi vướng mắc, không biết gặp cơ quan nào để giải quyết.

Nhằm giám sát thực hiện quy hoạch cảng cạn, Nghị định quy định trước khi tiến hành xây dựng cảng cạn, chủ đầu tư gửi Cục Hàng hải Việt Nam bản sao chụp quyết định đầu tư xây dựng công trình kèm theo bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể, bản sao chụp quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và hồ sơ môi trường của dự án để phục vụ công tác quản lý.../.

An Nhi
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan