Cập nhật ngày 19/04/2017 - 23:33:21

           

DN không cần tiền hỗ trợ, họ cần có hành lang pháp lý vững chắc

- Muốn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, thì Nhà nước phải có các giải pháp về cơ chế, pháp lý hỗ trợ cho đầu ra của sản phẩm bằng cách phát triển thị trường buôn bán, sàn giao dịch nông sản.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chiều 19/4.

Dự thảo Nghị định này nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, sau 3 năm thực hiện Nghị định 210, chỉ thu hút được 64 dự án ở 23, tỉnh, thành phố, trong đó phần nhiều là các dự án của doanh nghiệp đăng ký thêm.

Ngoài ra, Nghị định quy định nhà nước hỗ trợ vốn. nhưng trong bối cảnh ngân sách khó khăn nên vốn bố trí cho 64 dự án này sau mỗi năm bị bớt đi một nửa.

Đồng quan điểm với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan soạn thảo Nghị định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết,việc thực hiện Nghị định số 210 là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế trong khi các địa phương có nhu cầu đầu tư rất lớn, thủ tục hành chính vẫn còn phức tạp, đặc biệt là khi các luật mới được ban hành sau thời điểm ra đời của Nghị định nên các dự án được hỗ trợ chưa nhiều.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, các bộ, ngành, địa phương đều thống nhất cần có bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị định theo hướng đơn giản hóa về thủ tục hành chính, giảm điều kiện hỗ trợ và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện chính sách.

Cụ thể, dự thảo Nghị định mới tập trung vào các vấn đề: mở rộng diện DN, dự án được Nhà nước hỗ trợ; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; bổ sung cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong các giai đoạn phát triển thị trường, làm thương hiệu, hỗ trợ sản phẩm có lợi thế; cải cách thủ tục hành chính và cơ chế về nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu số liệu cả nước chỉ có 1% tổng số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và chiếm khoảng gần 3% tổng số vốn đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh.

Về nguyên nhân của thực trạng này, Phó Thủ tướng cho rằng, trước hết là vướng mắc về đất đai.

“Chúng ta còn lúng túng khi triển khai chủ trương tích tụ ruộng đất và thêm vào đó là chính sách dồn điền đổi thửa, tạo lập một thị trường chuyển nhượng đất đai. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp không có diện tích đất đủ lớn để đầu tư sản xuất”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Thứ hai là chính quyền địa phương dễ thay đổi về quy hoạch sử dụng đất, gây ra rủi ro rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp.

Thứ ba, chính sách bảo hiểm nông nghiệp không hiệu quả khiến ngân hàng không thể cho doanh nghiệp vay vốn.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, muốn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, thì Nhà nước phải có các giải pháp về cơ chế, pháp lý hỗ trợ cho đầu ra của sản phẩm bằng cách phát triển thị trường buôn bán, sàn giao dịch nông sản. Có các định chế này thì doanh nghiệp mới yên tâm.

“Nhiều doanh nghiệp nói họ không cần tiền hỗ trợ của Nhà nước; quan trọng phải là phải có hành lang pháp lý, cơ chế vững chắc để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và trong khu vực này nảy nở ngày càng nhiều doanh nghiệp hơn”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị đổi tên dự thảo thành Nghị định về phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn thay vì chỉ có khuyến khích doanh nghiệp đầu tư khi nhiều gia trại, trang trại, hợp tác xã có năng lực sản xuất lớn nhưng chưa phát triển thành doanh nghiệp.

“Thêm vào đó, cơ quan soạn thảo cần đặt vấn đề khởi nghiệp trong nông nghiệp để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Về một số quy định về hỗ trợ vốn của dự thảo Nghị định, Phó Thủ tướng nêu quan điểm: “Nhà nước bỏ ra ít thôi, hoặc không bỏ thêm ra mà chỉ có thể là bớt thu từ thuế, hỗ trợ tín dụng, đất đai”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cơ quan soạn thảo hoàn thiện lại dự thảo Nghị định, lưu ý việc cập nhật các nội dung của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (dự kiến được Quốc hội thảo luận, thông qua tại Kỳ họp thứ 3) và các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 về thể chế kinh tế thị trường. Trong đó, coi trọng các nội dung về tạo thuận lợi thương mại, mở rộng đối tượng điều chỉnh, quy định công bố công khai quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, các chính sách liên quan tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ…/.

 

An Nhi
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan