Cập nhật ngày 15/05/2017 - 23:41:29

           

Để thị trường bất động sản hấp dẫn nhà đầu tư

- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng bất động sản năm 2016 ước tăng 12,5% so với cuối năm 2015, thấp hơn nhiều so với năm 2015 (28,3%). Tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản tập trung chủ yếu vào nhu cầu xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở, nhà để ở kết hợp với cho thuê (34,3%); xây dựng khu đô thị (19%); đầu tư kinh doanh bất động sản khác (nhà hàng, khách sạn để bán, cho thuê) 21,8%.

Tốc độ giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng tăng mạnh, tính đến hết ngày 31/12/2016 đã giải ngân hết đối với 51 dự án và khoảng 56.000 hộ gia đình, cá nhân.

Cuối năm 2016, Chính phủ đã quyết định đóng lại gói tín dụng dưới tên gọi là 30.000 tỷ đồng và chuyển sang thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị định số 100/2015, ngày 20/10/2015.

Cụ thể, theo Quyết định số 1013 ngày 06/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ, mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đến hết ngày 31/12/2016.

Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2017 là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

Định kỳ hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho phù hợp./.

An Nhi
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan