Cập nhật ngày 17/02/2018 - 18:42:28

           

Bức tranh doanh nghiệp 2017: Nhiều điểm sáng sau 1 năm nhìn lại!

Phá vỡ kỷ lục của năm 2016, trong năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,2%. Con số này cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ và cải cách các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh đã phát huy tác dụng, khiến người dân và doanh nghiệp ngày càng có niềm tin và sẵn sàng bỏ vốn để sản xuất, kinh doanh.

Khép lại năm 2017, kỷ lục về doanh nghiệp thành lập mới!

Theo số liệu thống kê từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.295.911 tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2017 đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo số liệu thống kê, quy mô vốn đăng ký trong năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: quy mô vốn đăng ký từ 10-20 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 34,3% với 6.171 doanh nghiệp; tiếp đến là trên 100 tỷ đồng có 1.516 doanh nghiệp, tăng 29,2%; từ 20-50 tỷ đồng có 3.224 doanh nghiệp, tăng 27,8%; từ 50-100 tỷ đồng có 1.334 doanh nghiệp, tăng 15,0% và từ 0-10 tỷ đồng có 114.614 doanh nghiệp, tăng 13,9%.


Số doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 đlà 126.859 doanh nghiệp

Các doanh nghiệp thành lập mới đã đăng ký tạo việc làm cho 1.161.321 lao động. Lĩnh vực kinh doanh có tỷ lệ doanh nghiệp tham gia nhiều nhất là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có 45.411 doanh nghiệp, chiếm 35,8%; Tiếp đến là công nghiệp chế biến, chế tạo có 16.191 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; xây dựng có 16.035 doanh nghiệp, chiếm 12,6%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 9.392 doanh nghiệp, chiếm 7,4%...

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp cho thấy, ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước. Còn xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2016, thì ngành kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 62,0%.

Tuy nhiên, điểm nổi bật trong bức tranh doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2017 là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã bắt đầu thu hút được sự quan tâm đầu tư, với 16.191 doanh nghiệp, tăng 9,4% so với năm 2016. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến những ngành nghề có chiều sâu, mang giá trị gia tăng cao, chứ không đơn thuần là tập trung vào thương mại dịch vụ thông thường như thời kỳ trước.

Năm 2017, Đông Nam Bộ tiếp tục là khu vực năng động, tập trung cơ hội đầu tư kinh doanh của các nước với số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất là 680.639 doanh nghiệp, chiếm 42,3%; tiếp đó là khu vực Đồng bằng sông Hồng có 38.075 doanh nghiệp, chiếm 30,0%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 17.556 doanh nghiệp, chiếm 13,8%; Đồng bằng sông Cửu Long có 8.994 doanh nghiệp, chiếm 7,1%; Trung du và miền núi phía Bắc có 5.300 doanh nghiệp, chiếm 4,2% và Tây Nguyên có lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường thấp nhất so với các khu vực khác với 3.236 doanh nghiệp, chiếm 2,6%.

Điểm sáng của bức tranh doanh nghiệp năm 2017 không chỉ ở con số kỷ lục về doanh nghiệp thành lập mới, mà còn ở số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đây là số doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh trước đây, nay quay trở lại hoạt động. Con số này là tín hiệu rất đáng mừng cho thấy, một số lượng tương đối lớn doanh nghiệp đã tìm thấy cơ hội kinh doanh và niềm tin vào thị trường. Cụ thể, trong năm 2017 có 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2017 đạt mức kỷ lục lên tới 153.307 doanh nghiệp. Trong đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tập trung phần lớn ở TP. Hồ Chí Minh có 8.056 doanh nghiệp, chiếm 76,9%, tiếp đến là Hà Nội với 4.757 doanh nghiệp, chiếm 61,0% và TP. Đà Nẵng với 1.181 doanh nghiệp, chiếm 27,8% trên tổng số doanh nghiệp trong khu vực.

Nhiều yếu tố tạo nên kết quả ấn tượng

Có được những kết quả ấn tượng về con số doanh nghiệp thành lập mới là nhờ rất nhiều yếu tố.

Đầu tiên phải kể đến đà tăng trưởng của năm 2016, những quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư về đăng ký kinh doanh, cũng như những quy định thông thoáng tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ngày càng phát huy hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Chính phủ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp thông qua việc ban hành và sửa đổi nhiều đạo luật để phù hợp với bối cảnh mới, như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hay Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tới năm 2020...

Song song với đó là hàng loạt các các chỉ đạo tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp của người đứng đầu Chính phủ, như: ban hành Chỉ thị số 20 để chấn chỉnh việc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Yêu cầu các bộ ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát và giảm các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, từng bước giảm tỷ lệ kiểm tra chuyên ngành giai đoạn thông quan từ 30%-35% xuống còn 15%...

Ngoài ra là các chính sách khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới công nghệ, như: Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” với một loạt hỗ trợ, như: co-working space, các hoạt động đào tạo, cơ chế thuế đặc thù, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp… Những hành động này trên thực tế đã củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó khuyến khích người dân bỏ vốn thành lập doanh nghiệp, thay vì đi gửi tiết kiệm hoặc không đầu tư.

Ngày 01/01/2018, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức có hiệu lực với nhiều chính sách hỗ trợ, tạo đà phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Cùng với đó là các chính sách về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Từ kết quả ấn tượng của năm 2017, từ những nỗ lực trong cải cách kinh tế, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, tôi cho rằng, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới sẽ tăng cao trong năm 2018.

Đóng góp chung vào kết quả tích cực trên cũng không thể phủ nhận được sự nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói chung và các cơ quan đăng ký kinh doanh nói riêng trong hoạt động cải cách đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Cụ thể:

Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký kinh doanh

Ngày 25/07/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1078/QĐ-TTg ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Việc sửa đổi Nghị định số 78 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập tức tiến hành triển khai và đến nay Nghị định đang lấy ý kiến người dân và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh.

Không chỉ vậy, nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT, ngày 18/04/2017 hướng dẫn giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thông tư này được thiết kế theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài. Theo đó, cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan duy nhất tiếp xúc với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp, thông tin về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư trao đổi thông qua hệ thống công nghệ thông tin. Điều này giúp giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư, cũng như cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời, đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước theo mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử đã nêu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ.

Hướng dẫn triển khai áp dụng các quy định về đăng ký kinh doanh

Để triển khai áp dụng các quy định về đăng ký kinh doanh, trong năm 2017, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh đã tăng cường chỉ đạo nghiệp vụ, tiến hành hỗ trợ trực tiếp các phòng đăng ký kinh doanh, tổ chức, cá nhân thông qua nhiều phương thức, như: điện thoại, skype, teamview, email, với các nội dung về: đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, thanh toán qua mạng điện tử, công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ thông tin và về các nội dung khác. Theo đó, tính đến ngày 04/12/2017, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh đã tiếp nhận và xử lý trên 96 nghìn lượt yêu cầu hỗ trợ, trong đó có gần 10 nghìn lượt yêu cầu hỗ trợ từ phòng đăng ký kinh doanh địa phương và trên 86 nghìn yêu cầu hỗ trợ của người dùng trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/).

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cũng tiến hành tổ chức nhiều chương trình tập huấn, hướng dẫn, tư vấn pháp lý cho cán bộ các sở kế hoạch và đầu tư địa phương, các quận, huyện, các doanh nghiệp trên toàn quốc. Đồng thời, cũng đã xây dựng các bộ tài liệu, tờ rơi, video hướng dẫn ứng dụng trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, xây dựng các bài viết hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp tình huống pháp lý trên Cổng Thông tin. Việc vận dụng, kết hợp đa dạng các hình thức hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đã giúp giảm tải khối lượng văn bản, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính trong công tác này.

Tích cực triển khai đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Song song với công tác hoàn thiện khung khổ pháp lý, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh đã mở rộng và nâng cấp lớn các ứng dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp lên phiên bản 2.1.3.2, cho phép cập nhật các quy trình pháp lý theo quy định mới, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu (TTDL) 1 và 2. Cùng với đó, tiếp tục triển khai dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, với hơn 100 quy trình được triển khai từ mức độ 3 trở lên, trong đó có 95 quy trình được triển khai ở mức độ 4, đồng thời, thực hiện công khai hóa toàn bộ quy trình đăng ký doanh nghiệp, cũng như tình trạng hồ sơ doanh nghiệp trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, tính từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 11/12/2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của cả nước đạt 45,8%, tăng gấp 3,27 lần so với cùng kỳ năm ngoái (14%). Nhờ tích cực triển khai hoạt động đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, mà nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã không cần phải đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp, từ đó góp phần giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Trong bức tranh doanh nghiệp 2017, còn có một số điểm bất cập. Ví dụ như số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, không đăng ký hoặc chờ giải thể vẫn còn cao. Về việc này có thể đánh giá dưới hai khía cạnh khách quan và chủ quan.

Về khách quan, các doanh nghiệp vào, ra thị trường cũng là phản ánh quy luật thị trường, cung cầu điều tiết bởi nguyên tắc của nền kinh tế thị trường, sự năng động của nền kinh tế. Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, rời thị trường ở Việt Nam so với thế giới cũng chỉ ở mức trung bình, thậm chí còn thấp hơn nhiều nước. Hơn nữa, trong bối cảnh nền kinh tế đang đẩy mạnh tái cơ cấu, doanh nghiệp nhìn thấy những cơ hội kinh doanh mới hoặc nhận thấy cần có những thay đổi, họ sẵn sàng chấm dứt hoạt động để thành lập một doanh nghiệp khác phù hợp hơn. Xét theo thông lệ quốc tế thì đây cũng là hoạt động bình thường. Quy luật này cũng là để đào thải những doanh nghiệp không đủ năng lực cạnh tranh ra khỏi thị trường.

Tuy nhiên, về chủ quan, năm 2017, số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường so với số thành lập mới vẫn chiếm tỷ lệ cao, cho thấy doanh nghiệp vẫn gặp phải những khó khăn, rào cản. Các quy định pháp luật còn một số điểm chưa đồng bộ, thống nhất. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai... Sự vào cuộc của địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp ở một số nơi còn chưa thực sự hiệu quả, vẫn còn hiện tượng thanh, kiểm tra quá nhiều, chồng chéo, nhũng nhiễu doanh nghiệp. Các cán bộ công quyền chưa làm tròn trách nhiệm trong phục vụ doanh nghiệp, người dân…

Năm 2018 tiếp tục đặt ra những thách thức và yêu cầu mới, đòi hỏi Chính phủ phải nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh quốc gia. Từ Trung ương đến địa phương cần phải nâng cao chất lượng phục vụ theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ. Bên cạnh đó cũng cần đề cao trách nhiệm cá nhân của các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành; Thúc đẩy, giám sát và tạo sức ép hành chính, sức ép công luận gia tăng tốc độ những chuyển động tích cực ở các bộ, địa phương. Ngoài ra, cũng cần thường xuyên giám sát, đánh giá; báo cáo Thủ tưởng Chính phủ và Chính phủ; đồng thời công khai, minh bạch hóa kết quả, sự chậm trễ, chần chừ, không hành động của từng bộ, ngành, địa phương…

Riêng đối với cơ quan đăng ký kinh doanh, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, chúng tôi xác định những nhiệm vụ trong năm 2018 sẽ là:

- Tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng ký doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật trong đăng ký doanh nghiệp để tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện. Trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 và Thông tư hướng dẫn thi hành.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, trao đổi và khớp nối dữ liệu về tình hình doanh nghiệp với cơ quan thuế. Phối hợp với Tổng cục Thuế xây dựng Hệ thống Thông tin trao đổi, đăng ký hợp tác xã.

- Chỉ đạo các địa phương có các giải pháp tích cực khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí và minh bạch hóa nền hành chính quốc gia, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ đăng ký kinh doanh, từ đó, nâng cao chất lượng của hệ thống cơ quan đăng ký kinh doanh trên cả nước, phục vụ tốt hơn cho yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

 - Tăng cường công tác giám sát về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm. Nâng cao chất lượng Bộ chỉ số đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Phòng Đăng ký kinh doanh địa phương, đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính công tại cơ quan đăng ký kinh doanh./. 

Trần Thị Hồng Minh - Cục trưởng Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Nguồn: Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 4+5/2018
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan