Cập nhật ngày 09/03/2018 - 11:40:44

           

Cởi bỏ “nút thắt” miễn thị thực để thu hút khách quốc tế

- Chính sách thị thực cho khách quốc tế đến Việt Nam vẫn còn là rào cản cho tham vọng phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn mà Bộ Chính trị đề ra.

Đim nghn ln

Theo B Công an, t khi thí đim cp th thc đin t (e-visa) cho công dân 40 nước vào tháng 02/2017, đã có gn mt triu lượt truy cp vi 96.000 lượt được cp e-visa. Công dân 39/40 nước thuc din cp e-visa, tr Brunei, đã xin được th thc qua mng thành công. Sp ti, s có thêm 6 quc gia được b sung vào danh sách.

Tuy nhiên, Báo cáo Năng lc cnh tranh du lch và l hành năm 2017 ca Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhn đnh, ngành du lịch Việt Nam có 3 điểm hạn chế và mt trong đim nghn ln nht là v th thc (visa).

Vẫn còn nhiều bất cập trong chính sách thị thực của Việt Nam

Phân tích v vn đ này, dn li ông Ngô Minh Đc, Thành viên Hi đng tư vn du lch Vit Nam trên Báo đin t Thông tn xã Vit Nam cho rng, chính sách min th thc ca Vit Nam không có sc cnh tranh và hp dn so vi các quc gia trong khu vc.

Chính sách th thc cho khách quc tế đến Vit Nam hin vn kém sc cnh tranh so vi các quc gia khác trong khu vc khi mi ch min th thc cho công dân ca 23 quc gia và ch yếu áp dng trong 15 ngày, ít hơn thi gian lưu trú trung bình ca khách quc tế khi đến Vit Nam.

 Danh sách các nước được min th thc li ch được công b theo tng năm và trước thi gian áp dng t 1-3 tháng khiến các doanh nghip du lch không kp lên kế hoch qung bá và đón khách các th trường này.

Quy đnh mi ln nhp cnh phi cách ngày xut cnh trước đó ít nht 30 ngày ca Lut Xut cnh, nhp cnh, quá cnh, cư trú ca người nước ngoài ti Vit Nam cũng gây khó khăn cho khách quc tế tham gia các tua du lch liên kết các nước chung quanh, nht là tour du lch ba nước Vit Nam - Lào - Campuchia. Theo tour du lch này thì khách vào thăm các tnh phía Bc Vit Nam, sang hai nước bn s không th nhp cnh tr li các tnh phía Nam Vit Nam.

Ngoài ra, theo các doanh nghip kinh doanh du lch, thế khó ca h là không th lên chiến lược qung bá và thu hút khách dài hn do Chính ph thường công b danh sách các nước được min th thc theo tng năm và trước thi đim áp dng ch t mt đến 3 tháng. Quy đnh mi ln nhp cnh phi cách ngày xut cnh Vit Nam ln trước ít nht 30 ngày làm hn chế s lượng khách đi theo tour kết hp vi các nước lân cn.

To bước đt phá trong công tác cp th thc

Dn trường hp Indonesia quyết đnh min th thc cho 169 quc gia và vùng lãnh th nhm quyết tâm hút khách du lch, dn li ông Trn Trng Kiên, Thành viên Hi đng tư vn du lch trên Báo đin t Nhân dân cho rng, trong khi ch đi các yếu t khác, như: cơ s vt cht h tng, môi trường du lch ci thin đ hút khách thì m rng min th thc là con đường nhanh nht đ đt được tham vng phát trin.

Theo ông, nếu còn vướng nhng ràng buc v chính sách và quan đim ngoi giao thì Chính ph cũng nên cân nhc vic nâng thi gian min visa cho khách t 15 lên 30 ngày. Đng thi, cn thông báo danh sách các nước được min sm đ doanh nghip ch đng. Chương trình cp th thc đin t cn được nâng cp mnh m hơn v giao din và tính thun tin cho người nước ngoài.

Trong các vn đ xây dng và hoàn thin chính sách đ to môi trường phát trin du lch, thu hút du khách, phn ln các chuyên gia và nhng người làm du lch đu đ ngh các b, ngành nên có nhng điu chnh, sa đi v chính sách th thc, nht là quy đnh v thi hn lưu trú, khong cách các ln nhp cnh đ to điu kin kéo dài thi hn lưu trú cho khách quc tế đến Vit Nam t đó chi tiêu, mua sm nhiu hơn.

Thông tin v min th thc cn thông báo sm và áp dng n đnh trong mt khong thi gian nht đnh, giúp doanh nghip du lch xây dng chiến lược và kế hoch đón khách.

Ð to điu kin thun li cho khách du lch quc tế, Vit Nam cn hoàn thin và tiếp tc thc hin vic cp th thc đin t cho công dân các nước có nhu cu du lch đến Vit Nam, to nên bước đt phá trong công tác cp th thc nh th tc đơn gin và nhanh chóng. Mun làm tt điu này, các doanh nghip, hip hi ngành du lch, hàng không Vit Nam cn phi hp tuyên truyn v chính sách cp th thc đin t các th trường trng đim. Cùng vi đó, các doanh nghip du lch Vit Nam nên tp trung ci thin cht lượng dch v, nâng cao năng lc cnh tranh đ thu hút khách mt cách hiu qu.

V chính sách th thc, các b ngành cn cân nhc, sa đi các quy đnh v thi hn lưu trú, khong cách các ln nhp cnh đ to điu kin cho du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiu hơn khi đến Vit Nam. Ngoài ra, thông tin v min th thc nên được thông báo sm và áp dng n đnh trong mt khong thi gian nht đnh, giúp các doanh nghip kp thi nm bt thông tin, có chiến lược thu hút du khách hiu qu

Dn li Thiếu tướng Lê Xuân Viên, Cc trưởng Cc qun lý xut nhp cnh, B Công an trên Báo đin t VnExpress cho biết, vic min th thc và thi gian min th thc cho người nước ngoài đã được Chính ph Vit Nam cân nhc rt nhiu. Tuy nhiên, th thc là vn đ khó, phc tp, liên quan nhiu đến vn đ ngoi giao, an ninh gia hai quc gia do đó cn phi có quá trình đàm phán, thương lượng./.

Tham kho t các ngun:

http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/item/35177202-tao-moi-truong-phat-trien-du-lich.html

http://bnews.vn/go-diem-nghen-ve-chinh-sach-cho-doanh-nghiep-nganh-du-lich/70040.html

https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/nut-that-mien-thi-thuc-de-hut-khach-ngoai-3680625.html

Lê Vân (tổng hợp)
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan