Cập nhật ngày 29/09/2018 - 20:33:37

           

Năm 2018, có thể hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công đạt 94%-98%

- “Chúng tôi đã tính toán và thấy mục tiêu này có khả năng đạt được”, ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê xây dựng và vốn đầu tư (Tổng cục Thống kê) cho biết như vậy tại buổi họp báo công bố số liệu tình hình kinh tế - xã hội quý III/2018


Giải ngân vốn đầu tư quý III/2018: Đã có chuyển biến tích cực

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trong những tháng vừa qua có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong quý III/2018 theo giá hiện hành ước tính đạt 507,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn khu vực Nhà nước tăng 8,9%; khu vực ngoài Nhà nước tăng 17,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8%.

Tính chung 9 tháng năm 2018, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt 1.253,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 34% GDP. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 420,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng vốn và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 533,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 42,5% và tăng 17,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 299,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,9% và tăng 8,4%.

Tốc độ phát triển vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng các năm 2016-2018 so với cùng kỳ năm trước (Theo giá hiện hành)

Đơn vị tính: %

 

9 tháng            năm 2016

9 tháng 
năm 2017

9 tháng       năm 2018

Tổng số

109,6

112,2

110,9

Khu vực Nhà nước

106,0

106,9

105,0

Khu vực ngoài Nhà nước

110,3

116,6

117,7

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

114,1

113,5

108,4

9 tháng, vốn đầu tư công giải ngân được 63,2% kế hoạch

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng ước tính đạt 214,5 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% kế hoạch năm và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 bằng 62,4% và tăng 6,6%).

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 39,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4% kế hoạch năm và giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, bằng 70,2% và giảm 43,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4.255 tỷ đồng, bằng 52,7% và tăng 9,1%; Bộ Y tế 1.639 tỷ đồng, bằng 49,6% và giảm 38,2%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 838 tỷ đồng, bằng 56,5% và tăng 53,7%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 684 tỷ đồng, bằng 50,4% và tăng 31,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 420 tỷ đồng, bằng 55,9% và tăng 12,6%; Bộ Xây dựng 176 tỷ đồng, bằng 64,7% và giảm 50,8%; Bộ Công Thương 141 tỷ đồng, bằng 63,9% và giảm 16,4%; Bộ Khoa học và Công nghệ 139 tỷ đồng, bằng 57,5% và tăng 59,8%; Bộ Thông tin và Truyền thông 80 tỷ đồng, bằng 59,8% và tăng 17,2%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, vốn địa phương quản lý đạt 174,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9% kế hoạch năm và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 122,1 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% kế hoạch năm và tăng 19,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 44 nghìn tỷ đồng, bằng 67,1% và tăng 13,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 8,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% và tăng 10,5%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 24,8 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% kế hoạch năm và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực đầu tàu lớn của nền kinh tế là TP. Hồ Chí Minh giải ngân được 14,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1% và tăng 15,4%; Hải Phòng 6.814 tỷ đồng, bằng 74,8% và tăng 61,6%; Quảng Ninh 6.698 tỷ đồng, bằng 51,6% và tăng 48,9%; Bình Dương 5.003 tỷ đồng, bằng 62,6% và tăng 10,3%; Bà Rịa - Vũng Tàu 4.595 tỷ đồng, bằng 70,6% và tăng 37,5%; Thanh Hóa 4.508 tỷ đồng, bằng 71,7% và tăng 31,5%; Nghệ An 4.234 tỷ đồng, bằng 72,3% và tăng 6,3%.

Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê xây dựng và vốn đầu tư (Tổng cục Thống kê) (ngoài cùng bên phải)

Khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2018

Có thể nói, tốc độ giải ngân bằng 63% trong 9 tháng đầu năm là một sự cải thiện so với trước đây, nhất là năm 2017. Kết quả đạt được là nhờ nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng đối với việc giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2018 cho các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý và giám sát việc triển khai thực hiện.

Đồng thời, hoàn thiện thể chế và sửa đổi các quy định liên quan đến đầu tư công, nhất là việc Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP tháo gỡ khó khăn cho đầu tư công. Tổng hòa các yếu tố này, kỳ vọng từ nay tới cuối năm tiến độ giải ngân vốn sẽ có những cải thiện mạnh mẽ hơn, nhiều khả năng sẽ đạt trên 90%, cao hơn so với năm 2017.

Đưa ra lý giải vì sao trước đây, giải ngân chậm, ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê xây dựng và vốn đầu tư (Tổng cục Thống kê) cho biết, nguyên nhân là do ảnh hưởng của vấn đề thủ tục giải phóng mặt bằng, nghiệm thu thanh toán khối lượng của các công trình.

Bên cạnh đó, các quý đầu năm, nguồn vốn đưa vào công trình chậm, ảnh hưởng đến vốn thực hiện.

Tuy nhiên, ông Phong cũng cho biết, các kỳ gần đây vấn đề này đã được cải thiện nhiều so với trước.

“Mục tiêu Chính phủ đề ra năm 2018 giải ngân đầu tư công đạt 94-98%, chúng tôi đã tính toán và thấy mục tiêu này có khả năng đạt được”, ông Nguyễn Việt Phong cho biết.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng 24/9 với các địa phương lần đầu tiên được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc giải ngân vốn chậm cũng do khâu thực hiện chưa trơn tru, điển hình là thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, còn nhiều bất cập trong điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch...

Việc huy động vốn ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công – tư (PPP) còn nhiều bất cập, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng. 

Để khắc phục các điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng đề nghị các địa phương tập trung gỡ khó, ách tắc, chỉ ra điểm nào ách tắc, cái nào thuộc Luật Đầu tư, cái nào do Nghị định, do tổ chức thực hiện địa phương... phải phân định rõ.

 Với kế hoạch đầu tư vốn năm 2018 không có nhu cầu sử dụng hoặc không có khả năng giải ngân hết trong năm nay, trưởng ngành kế hoạch đề nghị các bộ, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản vốn ứng trước hoặc điều chuyển cho dự án khác có khả năng giải ngân tốt hơn.

"Nhiều công đoạn nếu không quyết liệt, mỗi thứ chậm một chút thì không thể khắc phục được thực trạng hiện nay là dồn toa giải ngân vào cuối năm", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ. /.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan