Cập nhật ngày 19/02/2019 - 09:02:35

           

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ vững ngọn cờ cải cách, luôn đi đầu trong đổi mới

- Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã mạnh dạn đề xuất gỡ bỏ những quy định ràng buộc dễ dẫn tới xin - cho, lợi ích nhóm, phù hợp với nguyên tắc thị trường.

 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh điều này tại buổi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng ngày 19/02/2019.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ vững ngọn cờ cải cách, luôn đi đầu trong đổi mới/ Ảnh: Lê Tiên

Khẳng định được vai trò là cơ quan tổng tham mưu trưởng của Chính phủ

Nhắc lại những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cách đây tròn 3 năm, ngày 21/4/2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tự hào báo cáo với Thủ tướng là không chỉ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mà còn toàn ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt lên chính mình, đạt nhiều kết quả đổi mới về tư duy và hành động, tiên phong, đi đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp chiến lược, phát huy được tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khẳng định được vai trò là cơ quan tổng tham mưu trưởng của Chính phủ về kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với truyền thống hơn 70 năm thành lập và phát triển của ngành và cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng tự hào điểm qua 4 điểm sáng trong hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư những năm qua.

Một là, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này là công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, xây dựng thể chế, pháp luật để từ đó lan tỏa quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Chính phủ.

 Điển hình là Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp... đã thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ của Bộ trong công tác xây dựng thể chế; quyết tâm tháo gỡ những nút thắt, khó khăn, vướng mắc; chủ động nghiên cứu, xây dựng, kiến tạo những cơ chế, thể chế, động lực mới vượt trội, hiệu quả hơn, đón bắt được những xu hướng tiến bộ mới của thế giới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, giải phóng nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 19/NQ-CP, 35/NQ-CP mà Bộ chủ trì, tham mưu cho Chính phủ đã thực sự đi vào cuộc sống, dần trở thành một bộ phận không thể thiếu trong công tác chỉ đạo, điều hành. Gần đây, Bộ cũng đã chủ trì tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, nhờ đó, môi trường kinh doanh, đầu tư được cải thiện mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong năm 2017, chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đạt được kết quả rất tích cực trên bảng xếp hạng quốc tế; doanh nghiệp đăng ký mới đạt mức kỷ lục trên 120 nghìn doanh nghiệp, thu hút và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh; quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính; tham mưu mục tiêu rõ ràng là cắt giảm 50% điều kiện đầu tư kinh doanh, cắt giảm đơn giản hóa 50% các thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khẩu, thúc đẩy xu tế đơn giản hóa, cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Bộ đã mạnh dạn đề xuất gỡ bỏ những quy định ràng buộc dễ dẫn tới xin - cho, lợi ích nhóm, phù hợp với nguyên tắc thị trường, như: bãi bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT, BT, bãi bỏ quy hoạch sân golf... Nhờ đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện đáng kể, tinh thần khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vui mừng báo cáo.

Hai là, đã có nhiều đổi mới hiệu quả, nhạy bén, kịp thời trong công tác tham mưu trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và quyết tâm của một cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Nổi bật nhất là 2 năm liền hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội giao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP theo hướng đổi mới, ngắn gọn, hiệu quả với các chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể (năm 2018 là 242 nhiệm vụ, năm 2019 là 188 nhiệm vụ).

Cùng với đó, Bộ đã tham mưu xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế, phục vụ công tác điều hành của chính phủ, kiên định mục tiêu tăng trưởng đã đề ra; phối hợp tốt các cơ quan tổng hợp trong điều hành linh hoạt các chính sách tài chính, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Còn nhớ năm 2017, sau khi kết thúc năm 2016 với nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế đạt thấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng, kiên quyết không điều chỉnh hạ mục tiêu, kiến nghị các giải pháp tổng thể để thực hiện bằng được mục tiêu đã đề ra và kết quả đã minh chứng cho bản lĩnh của Bộ trong công tác tham mưu”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.

Ba là, giữ vững được ngọn cờ cải cách, luôn đi đầu trong đổi mới, nhất là trong công tác kế hoạch hóa, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kế hoạch hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, kể từ năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công theo hướng rút gọn các cuộc họp kế hoạch, giảm chi phí và thời gian cho các địa phương, tổ chức theo vùng và tăng cường các cuộc họp trực tuyến giữa Bộ với các địa phương, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý kế hoạch và danh mục dự án đầu tư công...

Qua hai năm thực hiện đổi mới phương pháp kế hoạch hóa, Bộ đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá, đồng tình và ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương, thông qua đó tăng cường sự chủ động, linh hoạt cho các bộ, ngành, địa phương cũng như đề cao được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng kế hoạch, nhờ đó, đẩy nhanh được tiến độ thời gian giao kế hoạch, góp phần cải thiện tốc độ giải ngân vốn đầu tư công”, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Bốn là, Bộ đã thu được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ trong công tác tổ chức cán bộ, thể hiện sự quyết tâm trong cải cách, đổi mới; mạnh dạn và tin tưởng cán bộ trẻ, có trình độ, có đạo đức trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo. Một mặt, kiên quyết giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng trong công tác tổ chức cán bộ, biên chế, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong việc thực thi Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế... với phương châm xây dựng lực lượng ít nhưng tinh nhuệ.

Trong thời gian qua, Bộ đã có sự thay thế và chuyển giao lãnh đạo giữa một số cán bộ chủ chốt.

Đến nay, Bộ đã hoàn thành công tác bổ sung cán bộ lãnh đạo cấp Thứ trưởng, trong đó 3/5 đồng chí Thứ trưởng là cán bộ trẻ (dưới 50 tuổi), có năng lực, trình độ, bản lĩnh, trí tuệ đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng nhiều và phức tạp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, góp phần tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược có chất lượng cho Đảng và Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc/ Ảnh: Lê Tiên

Năm 2019, năm “bứt phá”

Chỉ rõ năm 2019, năm “bứt phá” Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ý thức được rằng, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, vì thế, toàn ngành, toàn cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng nhấn mạnh một số bứt phá trọng tâm trong thời gian tới như:

- Phát triển bứt phá về lực lượng sản xuất, trọng tâm là phát triển mạnh khu vực tư nhân, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực gắn liền với đổi mới, sáng tạo, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng.

- Gia tăng tốc độ bứt phá của tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tiến trình thực hiện 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu trong từng ngành, lĩnh vực và cơ cấu đầu tư công, tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả đột phá về hạ tầng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trên nền tảng hiệu quả của hợp tác đối tác công - tư.

- Nhanh chóng hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo gắn liền với ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển các mô hình sản xuất thông minh, đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, năng lượng sạch, tăng khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá của các cực tăng trưởng, các địa phương đầu tàu của cả nước, trọng tâm là hai thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; 4 vùng kinh tế trọng điểm; phát triển nhanh các ngành mũi nhọn trên nền tảng công nghệ 4.0 gắn kết với thị trường quốc tế.

- Cải thiện bứt phá hiệu quả quản trị nhà nước gắn liền với xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả thực thi chính sách ở mọi cấp, mọi ngành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khắc phục căn bản tình trạng “trên nóng dưới lạnh” và “kinh tế 4.0 nhưng quản lý mới 1.0”.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng định hướng tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ lớn, như:

Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huy động và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban giao cũng như các nhiệm vụ được phân công trong Tổ Biên tập của Tiểu ban, phối hợp tốt với Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện, tạo sự thống nhất về nội dung, quan điểm, định hướng chiến lược giữa hai văn kiện báo cáo Chính trị và báo cáo Kinh tế - xã hội, phục vụ Đại hội Đảng.

Chủ trì, phối hợp hiệu quả, kịp thời với các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng các quy hoạch tổng thể phát triển của quốc gia, vùng lãnh thổ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch. Đây là một vấn đề lớn, quan trọng và khó trong bối cảnh thời gian không còn nhiều và có rất ít kinh nghiệm thực tế trong xây dựng quy hoạch tích hợp.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thể chế, trong đó tập trung tổng kết, đánh giá, dự thảo và trình cấp có thẩm quyền dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; xây dựng dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) theo hướng tiếp tục đổi mới, cải cách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phân cấp mạnh mẽ, khơi thông và huy động hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 9) về kinh tế tập thể; tham mưu các giải pháp thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trong nước phát triển; tận dụng cơ hội trong bối cảnh thế giới đang thay đổi để thu hút hiệu quả nguồn vốn FDI; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước gắn với thị trường và thông lệ quốc tế; phát triển nguồn nhân lực gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tăng cường giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn với thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

4 kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới

Thành quả của 30 năm đổi mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình. Nếu so sánh năm 2018 với năm 1989, quy mô GDP nước ta đã tăng trên 38 lần, GDP bình quân đầu người tăng 26 lần.

Đây là một thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, nguy cơ tụt hậu vẫn rất nghiêm trọng; bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư có xu hướng gia tăng, các vấn đề về môi trường, tác động của biến đổi khí hậu, hội nhập đặt ra nhiều thách thức. Chúng ta có lý do để lo lắng đối với mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 là GDP bình quân đầu người đạt 3.200 - 3.500 USD cũng như mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035 là 10.000 USD/1 người”, Bộ trưởng lo lắng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại và tác động của căng thẳng thương mại là hiện hữu, xu hướng bảo hộ thương mại và căng thẳng địa chính trị chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro, ở trong nước, những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế tuy bước đầu được giải quyết nhưng vẫn cần nhiều thời gian để khắc phục, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, kiến nghị 4 điểm trong thời gian tới, gồm:

Thứ nhất, để hoàn thiện hơn nữa cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua chủ trương, cho phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nghiên cứu, xây dựng đề án về mô hình tổ chức cơ quan Bộ theo hướng hình thành một cơ quan có chức năng chủ yếu về cải cách và phát triển, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cách đây 3 năm là xây dựng cơ quan Bộ trở thành một cơ quan tham mưu quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đúng với tầm nhìn, sứ mệnh của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Thứ hai, để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển của quốc gia, vùng lãnh thổ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quy hoạch ngành quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ sớm ký ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; các Nghị quyết của Chính phủ về danh mục quy hoạch tích hợp và quy định chuyển tiếp quy hoạch theo Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm; chỉ đạo tổ chức họp Hội đồng quy hoạch quốc gia; sớm nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về đề án phân vùng kinh tế để hoàn thiện báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định, kịp thời phục vụ cho công tác xây dựng quy hoạch vùng...

Đây là các văn bản được các bộ, ngành, địa phương rất mong chờ để sớm triển khai các hoạt động xây dựng quy hoạch theo quy định của Luật, phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia cũng như của các bộ, ngành, địa phương, phù hợp với thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc và các cấp”, Bộ trưởng đề xuất.

Thứ ba, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức, nghiên cứu, xây dựng đề án về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác tham mưu cơ chế, chính sách, tăng cường sự chủ động và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, tham mưu cơ chế, chính sách, rút ngắn thời gian tham gia, góp ý cũng như tiết kiệm chi phí, thời gian cho việc tổ chức họp nhiều vòng trước khi xem xét, quyết định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước.

Thứ tư, nhằm tăng cường công tác thông tin, dự báo, theo dõi, giám sát phục vụ chỉ đạo, điều hành của Bộ và của Chính phủ, trên cơ sở nền tảng cơ sở dữ liệu sẵn có của Bộ, nhất là cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thống kê, dữ liệu đăng ký kinh doanh, đầu tư nước ngoài (FDI), đầu tư công... trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án thực hiện xây dựng trung tâm điều hành kinh tế - xã hội của ngành kế hoạch, đầu tư, thống kê theo hướng phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử, phù hợp với lộ trình tích hợp cơ sở dữ liệu lớn gắn với định hướng chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0, tạo nguồn cơ sở dữ liệu cho công tác chỉ đạo, điều hành chung của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cầu thị, lắng nghe và tiếp thu để ngày càng hoàn thiện hơn, giữ vững ngọn lửa khát vọng đổi mới, sáng tạo, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng một lần nữa nhấn mạnh./.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan