Cập nhật ngày 19/02/2019 - 12:56:50

           

Thủ tướng nêu tầm nhìn của Việt Nam đến 2030 và 2045

- Tại buổi làm việc đầu năm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 19/02/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gợi ý những định hướng phát triển, tầm nhìn của Việt Nam đến 2030 và 2045, yêu cầu cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước, về một Việt Nam hùng cường.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gợi ý những định hướng phát triển, tầm nhìn của Việt Nam đến 2030 và 2045/ Ảnh: Lê Tiên

Chúng ta không chỉ mơ ước mà còn nghiêm túc thực hiện khát vọng

Dẫn câu ngạn ngữ "Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn nơi mình sẽ sống", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây phải là phương châm và là động lực để Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghĩ về những định hướng phát triển, tầm nhìn của Việt Nam đến 2030 và 2045, nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước, về một Việt Nam hùng cường, nơi nhân dân có cuộc sống hạnh phúc như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

“Chúng ta có quyền mơ ước trở thành một trong những đất nước mà người dân có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới và nên nhớ rằng chúng ta không chỉ mơ ước mà còn nghiêm túc thực hiện khát vọng này”, người đứng đầu Chính phủ mạnh mẽ.

Về Tầm nhìn đến 2030, Thủ tướng khẳng định là Tầm nhìn về một xã hội thịnh vượng hơn. Theo đó, đến những năm 2030, Việt Nam hướng tới một xã hội khá thịnh vượng, thuộc nhóm có thu nhập trung bình cao. Nền kinh tế thị trường đã phát triển hơn trong nước sẽ do khu vực tư nhân dẫn dắt, có khả năng cạnh tranh, và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu. Các thể chế thị trường mạnh mẽ và hiện đại, đảm bảo cạnh tranh công bằng và tự do, đảm bảo tất cả các hình thức sở hữu tư nhân, thị trường vốn và đất đai cạnh tranh và minh bạch, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khu vực tư nhân trong nước. Các doanh nghiệp nhà nước ít về số lượng nhưng có tiềm lực lớn và hoạt động theo cơ chế thị trường tập trung vào hiệu quả tài chính và sản xuất. Tất cả các tập đoàn, cho dù là tư nhân hay nhà nước tuân thủ những kinh nghiệm và nguyên tắc tốt có giá trị toàn cầu về quản trị doanh nghiệp khách quan, hoạt động trên một sân chơi bình đẳng đối với tất cả các bên liên quan.

Các ngành công nghiệp hiện đại và nền kinh tế dựa trên tri thức sẽ phát triển mạnh, được đặt trong một mạng lưới hiệu quả và được kết nối tốt tại các thành phố hiện đại, nơi mà các chính sách đô thị và nông thôn sẽ được đồng bộ chặt chẽ.

“Những đô thị như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tương tác với nền kinh tế toàn cầu và đảm bảo tính đa dạng đô thị, nhờ đó khuyến khích học tập, sáng tạo và phát triển sản phẩm mới, kết nối mọi người và doanh nghiệp trên thế giới”, Thủ tướng chỉ rõ.

Sự thịnh vượng của đất nước được thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản như: (i) GDP bình quân đầu người đạt ít nhất 18.000 USD (theo giá PPP năm 2011), tương đương với Malaysia vào năm 2010; (ii) Phần lớn (trên 50%) dân số Việt Nam sống ở khu vực đô thị; (iii) Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP ở mức hơn 90% và đóng góp hơn 70% việc làm; (iv) Tỷ trọng của khu vực tư nhân trong GDP ít nhất là 80%.; (v) Chỉ số phát triển con người theo Liên hợp quốc đạt ít nhất 0,7.

Bên cạnh việc phát triển để thịnh vượng hơn, Thủ tướng lưu ý, Việt Nam cũng hướng tới một môi trường bền vững bằng cách bảo vệ chất lượng không khí, đất và nước. Việt Nam sẽ lồng ghép khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu vào kế hoạch kinh tế, chính sách xã hội, và đầu tư cơ sở hạ tầng để giảm những rủi ro nghiêm trọng nhất do biến đổi khí hậu gây ra.

Ngoài ra, còn có một số gợi ý về tầm nhìn Việt Nam đến 2030 như: (i) Tầm nhìn về một xã hội sáng tạo, trọng tâm sẽ là tạo ra một môi trường cởi mở và tự do, khuyến khích học tập và sáng tạo đối với tất cả các công dân, những người sẽ được đảm bảo tiếp cận bình đẳng đến các cơ hội phát triển và tự do theo đuổi nghề nghiệp của mình, đồng thời hoàn thành trách nhiệm mà không làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia và cộng đồng; (ii) Tầm nhìn về một xã hội công bằng; (iii) Tầm nhìn về một xã hội dân chủ, văn minh.

Đến 2045, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam có tầm nhìn và khát vọng trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng vào năm 2045 với mốc lịch sử 100 năm thành lập nước, dân tộc chúng ta không hề thua kém bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới; khả năng con người Việt Nam không hề kém hơn so với dân tộc khác; lòng yêu nước của chúng ta không hề thua kém họ, chúng ta phải sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả để đạt được khát vọng này.

Cụ thể: (i) Việt Nam phải trở thành một quốc gia phồn vinh, hạnh phúc, gia nhập nhóm các quốc gia thu nhập cao, nơi người dân có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới; (ii) Trở thành một quốc gia có nền kinh tế tri thức cạnh tranh, nằm trong 20 quốc gia đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu cũng như chỉ số về môi trường kinh doanh thuận lợi; nền kinh tế với thu nhập tốt và đa dạng hóa các nguồn thu nhập; công nghiệp theo hướng hiện đại, khu vực nông nghiệp giảm xuống dưới 10% với nền sản xuất hiện đại mang tính công nghiệp, không còn ranh giới nông nghiệp thuần túy; (iii) Hướng đến quốc gia có chất lượng giáo dục tốt nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vì tương lai quả quốc gia bắt đầu từ các ngôi trường của đất nước.

Sự phát triển của Việt Nam được đặt trong tổng hoà của tính bền vững bao trùm về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường tự nhiên.

“Đó là một nền kinh tế dựa trên trí thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và có khả năng chống chịu cao của biến đổi khí hậu, thiên tai, xã hội phát triển hài hòa với các giá trị truyền thống dân tộc và mọi người dân đều được hưởng lợi từ thành quả phát triển; không để ai bỏ lại phía sau”, Thủ tướng chỉ rõ.

Nhiệm vụ của Bộ KH&ĐT trong thực hiện tầm nhìn đến 2045

Để thực hiện được các mục tiêu ở trên, Thủ tướng đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư huy động mọi nguồn lực đánh giá và định hướng chiến lược các lĩnh vực cải cách, đổi mới và sáng tạo, xây dựng và hoàn thiện thể chế trong thời gian tới để Bộ xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong nhiệm vụ hướng đến năm 2030, đột phá thể chế chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục là đột phá chiến lược hàng đầu. Để có cải cách thể chế đột phá thực sự, cần làm một số việc sau đây:

Thứ nhất, xác định rõ nội hàm và mục tiêu của cải cách thể chế kinh tế thị trường: Theo tôi, cải cách thể chế kinh tế là việc thiết lập, bổ sung và thay đổi hệ thống các quy tắc, luật lệ, trước hết là các quy tắc luật lệ chính thức để thực hiện các cải cách kinh tế, thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại. Bên cạnh đó, đột phá về thể chế là những thay đổi đủ lớn, đủ nhanh, đủ mạnh về thể chế, tháo bỏ được các nút thắt thể chế, tạo ra bước tiến nhảy vọt của quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại. N

hư vậy, cải cách thể chế và đột phá thể chế là thay đổi nội dung, không phải chỉ thay đổi hình thức, thay đổi trình tự, thủ tục. Do đó, cải cách hành chính như đã làm lâu nay, dù rất cần thiết và trong nhiều lĩnh vực đã đủ mạnh, không phải là đột phá thể chế, không bao giờ tạo ra đột phá thể chế.

Dẫn câu ngạn ngữ "Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn", Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ cần quyết tâm, đồng lòng tiếp bước trên con đường này.

Thứ hai, cần có một cách tiếp cận toàn diện, gồm ba trụ cột để hiện đại hóa thể chế kinh tế, bao gồm các mặt chính trị, xã hội và môi trường; không được coi nhẹ tầm quan trọng của trụ cột nào trong phát triển kinh tế vì nó sẽ không mang lại cho chúng ta sự bền vững, thịnh vượng và hạnh phúc.

Thứ ba, cần xác định một số nguyên tắc được quán triệt đầy đủ trong toàn hệ thống chính trị trong cải cách, xây dựng và hoàn thiện thể chế, các nguyên tắc đó phải lấy bảo vệ lợi ích của người dân là mục tiêu cuối cùng; lấy nâng cao mức độ, quy mô cạnh tranh thị trường và đảm bảo cạnh tranh công bằng là trung tâm của pháp luật, chính sách điều tiết nền kinh tế nói chung và các ngành, lĩnh vực kinh tế nói riêng. Bên cạnh đó, mọi tổ chức, cá nhân có toàn quyền tự do kinh doanh, tự do sáng tạo; hệ thống thể chế phải đảm bảo được đầy đủ quyền tự do kinh doanh, tự do sáng tạo và hiện thực hóa được những ý tưởng, đề xuất đổi mới sáng tạo.

“Tôi cho rằng phải áp dụng đầy đủ và nhất quán các nguyên tắc trên đây trong soạn thảo, tham vấn, thẩm định và thông qua các văn bản quy phạm pháp luật ở tất cả các cấp, các cơ quan có thẩm quyền. Nền kinh tế hội nhập đã đặt ra những yêu cầu rất lớn cho cải cách thể chế. Nếu không thay đổi từ tư duy và cách làm thì chúng ta không thể gỡ bỏ những nút thắt, những rào cản do chính chúng ta dựng lên”, người đứng đầu Chính phủ nêu quan điểm.

Thứ tư, xác định các giải pháp đột phá về cải cách thể chế, Thủ tướng nêu rõ, các nhiệm vụ bao gồm:

- Áp dụng nguyên tắc thị trường và cạnh tranh trong hoạch định và xây dựng chính sách và thực thi chính sách.

- Đổi mới, hoàn thiện cách thức thực hiện vai trò của Nhà nước: Tập trung đổi mới thái độ và cách thức quản lý nhà nước theo hướng quản trị hiện đại; Quản lý nhà nước phải theo tôn chỉ phục vụ phát triển, vì phát triển, theo kịp quá trình phát triển; Nhà nước không cạnh tranh với người dân và doanh nghiệp. Nhà nước chỉ cung cấp sản phẩm dịch vụ cần thiết cho phát triển kinh tế xã hội mà khu vực tư nhân không làm được theo nguyên tắc lợi ích của kinh tế thị trường; Nhà nước cần tiếp tục tạo lập và hoàn thiện các yếu tố nền tảng để phát triển đồng bộ các thị trường nhân tố sản xuất góp phần huy động và phân bổ nguồn lực theo nguyên tắc thị trường.

- Áp dụng thực tiễn chính sách tốt, đặc biệt là thông lệ quốc tế tốt của nước đã có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

 - Tăng cường trách nhiệm giải trình, minh bạch trong hoạch định chính sách; phối hợp chặt chẽ trong xây dựng chính sách, loại bỏ cát cứ trong xây dựng chính sách cho ngành, lĩnh vực của mình./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan