Cập nhật ngày 01/08/2019 - 23:34:17

           

Đăng ký gia nhập hay rời thị trường là việc hết sức bình thường của doanh nghiệp

- Trước câu hỏi của phóng viên rằng, có giảm được số doanh nghiệp xin giải thể không?, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định, việc đăng ký gia nhập hay rời thị trường là việc bình thường và là quyết định mang tính cá nhân của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định, Nhà nước luôn cố gắng tạo môi trường thuận lợi nhất cho DN

Thứ trưởng khẳng định, chúng ta đang khuyến khích hình thành hệ thống doanh nghiệp tư nhân, mục tiêu là 1 triệu doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp thành lập năm nào cũng cao hơn số doanh nghiệp rời thị trường.

“Khi môi trường kinh doanh được cải thiện thì việc doanh nghiệp giải thể hay rời thị trường là quyết định rất là cá nhân của doanh nghiệp, chứ không có nhà nước nào có thể can thiệp vào đó được. Chúng ta tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất, còn việc có tiếp tục hoạt động hay không là quyết định của doanh nghiệp”, Thứ trưởng Thắng cho biết.

Điều Thứ trưởng nhấn mạnh, đó là Nhà nước luôn cố gắng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho tất cả doanh nghiệp. 

Trước đó, theo thống kê của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7/2019, cả nước có 12.352 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 139,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% về số doanh nghiệp và giảm 26,9% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 23,3%.

Trong tháng, cả nước còn có 2.690 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,9% so với tháng trước; 2.501 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 6,4%; có 2.471 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 15,7%; có 1.434 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,4%.

Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 79,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 999,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 23,9%. Nếu tính cả 1.476,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2019 là 2.476,3 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 24,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên 103,6 nghìn doanh nghiệp.

Cũng theo thống kê, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 7 tháng năm nay là 23,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng năm 2019 là 9,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 8,4 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,4% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 18,9%./.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan