Cập nhật ngày 06/09/2019 - 12:07:42

           

VRDF 2019 - Tìm lời giải cho những vấn đề lớn trong phát triển của Việt Nam

- Diễn đàn năm nay sẽ tập trung thảo luận về các lĩnh vực liên quan đến hoàn thiện thể chế và tìm ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập và thông qua đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình nhằm phát triển nhanh và bền vững.

VRDF 2019 được tổ chức sớm hơn VRDF 2018 nhằm mục đích thu nhận các ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nước và quốc tế có uy tín cho nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2020 dự kiến trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (Khóa XII).

VRDF 2018 diễn ra vào ngày 05/12/2018 với sự có mặt của đông đảo diễn giả trong và ngoài nước

Chủ đề và nội dung của VRDF 2019 được lựa chọn mang tính bao trùm hơn (bao gồm cả các vấn đề về cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và ưu tiên và hành động vì một Việt Nam thịnh vượng).

Quy mô, tầm vóc VRDF 2019 dự kiến sẽ lớn hơn so với VRDF 2018, với số lượng đại biểu nhiều hơn. Đối tượng tham dự rộng hơn, có một số đại biểu đến từ các quốc gia trong và ngoài khu vực.

VRDF 2019 được kỳ vọng làm nổi bật những nỗ lực của Chính phủ, cộng đồng và người dân hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng suất lao động và xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đặc biệt, Diễn đàn cũng thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, mang tính hiện đại, hội nhập và quyết tâm thực hiện đổi mới sáng tạo một cách hiệu quả để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, phát triển nhanh và bền vững.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu của Diễn đàn là tìm lời giải những vấn đề lớn trong phát triển của Việt Nam.

Cụ thể là sau khi xác định được động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên mới, vấn đề quan trọng đặt ra là ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn phát triển sắp tới là gì và cần thực hiện những hành động/biện pháp chính sách (policy actions) gì để hiện thực hóa các mục tiêu và ưu tiên đề ra?

Việt Nam cần có những hành động cụ thể và ưu tiên gì để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, cân bằng và hài hòa giữacác nhiệm vụ, như: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng…đồng thời đảm bảo cơ chế thị trường vận hành hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển khu vực kinh tế tư nhân - động lực tăng trưởng mới của quốc gia.

Trong số các nhiệm vụ này, ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là các đột phá chiến lược được dự kiến cho giai đoạn 2021-2030, gắn với Cách mạng Công nghiệp 4.0./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan