Cập nhật ngày 19/09/2019 - 00:00:00

           

Đang diễn ra Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển lần thứ Hai

- Sáng ngày 19/09/2019, VRDF 2019 với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và Hành động” đã được khai mạc tại Hà Nội. Diễn đàn sẽ diễn ra trong cả ngày, với nhiều nội dung quan trọng.

 

Tiếp nối thành công của VRDF 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng cho phép phối hợp với WB và các đối tác phát triển của Việt Nam để tổ chức VRDF 2019.

Diễn đàn thu hút được đông đảo các chuyên gia nổi tiếng của Việt Nam và thế giới/ Ảnh: Lê Tiên

Tham dự diễn đàn dự kiến có đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương; các chuyên gia, học giả hàng đầu trên thế giới; đại diện một số quốc gia trong khu vực và thế giới có kinh nghiệm liên quan đến chủ đề diễn đàn; đại diện các đối tác phát triển của Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp các tập đoàn trong nước và nước ngoài; các chuyên gia, học giả và đại diện một số cơ quan nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước.

Mục tiêu quan trọng nhất của VRDF 2019 là cung cấp đầu vào quan trọng cho việc xây dựng một số văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 10 năm tới 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 dựa trên các nghiên cứu thực chứng, khoa học, kinh nghiệm quốc tế và trong nước phù hợp.

Thông qua các tham luận tại VRDF 2019, các phần thảo luận của các diễn giả quốc tế và trong nước hàng đầu, các đại biểu tham dự Diễn đàn sẽ có hiểu biết toàn diện, sâu sắc hơn về bối cảnh quốc tế mới và các xu hướng lớn toàn cầu trong một, hai thập niên tới và ảnh hưởng của chúng tới Việt Nam; yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo hướng hội nhập; động lực tăng trưởng mới của Việt Nam - đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghiệp 4.0; và các bước đi, giải pháp nhằm vượt qua các thách thức, nắm bắt thành công các cơ hội phát triển và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của đất nước

Đặc biệt, tại VRDF 2019, Thủ tướng Chính phủ sẽ không có những chỉ đạo chỉ là đơn thuần như các năm trước, mà Thủ tướng sẽ cố gắng lắng nghe nhiều nhất tất cả các ý kiến, kiến thức chia sẻ, những kinh nghiệm của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt trong phần phát biểu của mình, Thủ tướng sẽ tranh luận lại với các diễn giả.

Chủ đề và nội dung của VRDF 2019 được lựa chọn mang tính bao trùm hơn, bao gồm cả các vấn đề về cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và ưu tiên và hành động vì một Việt Nam thịnh vượng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ đề VRDF 2019 thể hiện nỗ lực của Chính phủ, cộng đồng và người dân hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng suất lao động và xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời, thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, mang tính hiện đại, hội nhập và quyết tâm thực hiện đổi mới sáng tạo một cách hiệu quả để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, phát triển nhanh và bền vững” bà Phương cho biết. 

Cũng theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VRDF 2019 được thiết kế thành 2 phiên thảo luận chuyên đề theo nhóm diễn giả (panel discussion) về 2 tiểu chủ đề: (i) Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập và (ii) Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và một phiên toàn thể Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên toàn thể.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo sẽ liên tục cập nhật diễn biến Diễn đàn..../.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan