Cập nhật ngày 19/09/2019 - 10:05:32

           

“Tôi nhìn thấy nhiều cơ hội, nhưng tôi cũng thấy các rủi ro”!

- Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã chia sẻ như vậy tại VRDF 2019 đang diễn ra tại Hà Nội.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn/ Ảnh: Lê Tiên

Đại diện của Ngân hàng Thế giới chỉ rõ, chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy biến động, khi các biên giới đang đóng lại, và căng thẳng thương mại đang gia tăng. Đồng thời, những thay đổi công nghệ đang diễn ra với một tốc độ chưa từng thấy – ví dụ như robot và in 3D.

“Những phát triển này đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, vốn đã từng phụ thuộc rất nhiều vào thương mại toàn cầu như một động lực tăng trưởng”, Ousmane Dione nhấn mạnh.

Vào thời điểm, ông Ousmane Dione chỉ rõ, mô hình kinh tế của Việt Nam cũng đang đối mặt với một số thách thức trong nước, bao gồm: dân số già hoá nhanh, hình thành vốn và tỷ lệ sinh lời từ đầu tư thấp, suy thoái vốn tự nhiên, vốn nhân lực yếu, khả năng giảm tốc độ tăng năng suất…

Vì vậy, mặc dù Việt Nam có mọi tiềm năng để duy trì thành công sự phát triển của mình, vẫn cần có những cải cách táo bạo để đất nước có thể nắm bắt các cơ hội trong tương lai và quản lý các rủi ro được nêu ở trên.

“Với tầm nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về hai lĩnh vực cải cách quan trọng đối với Việt Nam và đóng góp vào việc xây dựng lộ trình phát triển của Việt Nam trong thập kỷ tới”, ông Ousmane Dione đặt vấn đề.

Lĩnh vực cải cách thứ nhất là tìm cách giải quyết một điểm yếu cơ bản trong mô hình tăng trưởng hiện tại, vốn quá phụ thuộc vào tích lũy nhân tố với sự đóng góp để tăng năng suất còn hạn chế.

 Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp đang phát triển nhanh chóng 4.0, Việt Nam có một cơ hội lớn để tăng năng suất bằng cách tiến gần hơn tới ngưỡng công nghệ toàn cầu thông qua tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển nhanh chóng.

“Xác định các phương án chính sách để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới, sáng tạo và tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một trong những động lực của diễn đàn của chúng ta hôm nay”, vị chuyên gia của WB chỉ rõ.

Lĩnh vực cải cách thứ hai liên quan đến các thể chế “thị trường”.

Mặc dù có những thành tựu ấn tượng trong quá trình chuyển đổi kinh tế, ông Ousmane Dione cũng chỉ rõ, Việt Nam vẫn chưa xây dựng thành công một hệ thống các thể chế thị trường phát triển có hiệu lực và hiệu quả. Điều này đã cản trở sự phát triển lành mạnh của khu vực tư nhân trong nước, đảm bảo cạnh tranh tích cực.

“Làm thế nào Việt Nam có thể hiện đại hóa thể chế thị trường và quản trị quốc gia, từ đó tạo ra một môi trường nơi các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, bao gồm cả các doanh nghiệp trong nước, có thể phát triển và trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng?”, ông Ousmane Dione đặt câu hỏi.

Ông cho biết, việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng này sẽ là trọng tâm thứ hai trong cuộc thảo luận của chúng ta ngày hôm nay.

Một Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội được thiết kế tốt có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam. Vì vậy, các ưu tiên và hành động không chỉ cần được xác định rõ ràng mà còn phải khả thi về mặt thực thi thông qua việc tính đến bối cảnh địa phương và các bên tham gia.

“Chúng ta hãy cùng nhau tư duy, và đổi mới, sáng tạo. Chúng ta hãy cởi mở, táo bạo và tham vọng, nhưng cũng cần thiết thực và cụ thể”, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn./.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan