Cập nhật ngày 28/02/2015 - 22:55:14

           

Năm 2020, GDP/người của Bắc Giang bằng 90-95% mức trung bình của cả nước

- Đó là một trong những mục tiêu được nêu trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch nêu rõ, Bắc Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 của ngành công nghiệp, xây dựng đạt 14-14,5%/năm.

Trong đó, phát triển các sản phẩm chủ lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mạng sản xuất trong bối cảnh toàn cầu hóa, gồm: Điện tử các loại và linh kiện, cơ khí phục vụ sản xuất ô tô, xe máy, tham gia cụm tương hỗ điện tử, cơ khí vùng Hà Nội; công nghiệp dệt may để tận dụng lợi thế về lao động cũng như khả năng phát triển; đồng thời, thu hút doanh nghiệp cung cấp nguyên, phụ liệu trong bối cảnh tham gia các hiệp định mới.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Bắc Giang sẽ phải tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ cả trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp.

Đến năm 2020, trên địa bàn Tỉnh sẽ có 5 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.322 ha, 36 cụm công nghiệp với diện tích 682,99 ha.

Bên cạnh ngành công nghiệp, xây dựng, Bắc Giang cũng phấn đấu nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt 3- 3,5%/năm.

Theo đó, phát triển sản phẩm chủ lực, gồm vải thiều (trọng tâm là vùng Lục Ngạn) và cây ăn quả (trọng tâm là cây có múi), phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng; từng bước hình thành cụm tương hỗ quả nhiệt đới khu vực thị trấn Chũ.

Sản phẩm gỗ và phát triển rừng bền vững tập trung tại các huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế, Lục Nam; chuyển từ trồng rừng kinh tế sang trồng các loại cây gỗ lớn kết hợp với cây dược liệu và phát triển công nghiệp chế biến.  Phát triển các loại cây như cây lúa, cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu tương); gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản (trọng tâm là cá) đáp ứng nhu cầu trong tỉnh và cung cấp một phần cho các thị trường trong khu vực./.

PA
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan