Cập nhật ngày 20/05/2015 - 17:27:24

           

Năm 2014: Nhiều chỉ tiêu đạt tốt hơn so với số đã báo cáo

- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết điều này, khi thay mặt Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và triển khai Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, tại phiên khai mạc Quốc hội ngày 20/5/2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và triển khai Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

 Phó Thủ tướng cho biết, năm 2014, chúng ta hoàn thành tốt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong 14 chỉ tiêu chủ yếu, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 01 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch (là tỷ lệ lao động qua đào tạo).

“So với số đã báo cáo Quốc hội, có 10 chỉ tiêu đạt tốt hơn và 4 chỉ tiêu không thay đổi”, Phó Thủ tướng nói.

Tăng trưởng GDP đạt 5,98%, vượt mục tiêu đề ra và cao nhất kể từ năm 2011. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,84%, thấp nhất trong nhiều năm qua. Mặt bằng lãi suất, tỷ lệ nợ xấu giảm; tỷ giá được duy trì ổn định; dự trữ ngoại hối tăng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,7%; cán cân thương mại thặng dư năm thứ ba liên tiếp, xuất siêu 2,1 tỷ USD. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,83%, riêng các huyện nghèo giảm 5,61%. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Cải cách tư pháp được tích cực triển khai. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh có bước cải thiện, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, lần đầu tiên sau nhiều năm số người chết giảm xuống dưới 9.000 người. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực.

“Kết quả trên cho thấy những nhận định, đánh giá trong Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2014 là phù hợp”, Phó Thủ tướng khẳng định.

“Chúng ta đã đạt được mục tiêu tổng quát; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt tốt hơn so với số đã báo cáo; hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Quốc hội đã đề ra; khẳng định rõ hơn xu hướng phục hồi của nền kinh tế”, Phó Thủ tướng nói.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng. Lãi suất sẽ được điều hành phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay, phấn đầu cả năm, tăng trưởng tín dụng đạt 15-17%. Thị trường chứng khoán, bất động sản, nợ công sẽ được kiểm soát trong giới hạn cho phép. Hệ thống ngân hàng tiếp tục tục được tái cơ cấu, phấn đấu đến cuối năm 2015 đưa nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ. Thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp, thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Để đối phó với những thách thức trong lĩnh vực nông nghiệp, Chính phủ sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu các doanh nghiệp trong ngành, gắn kết với nông dân… Việc tái cơ cấu công nghiệp, dịch vụ, khuyến khích công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí cũng được chú trọng, ưu tiên hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia. Chính phủ cũng xem xét hoàn thiện cơ chế về cho thuê, bán chuyển nhượng các công trình hạ tầng, trước mắt là trong lĩnh vực giao thông./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan