Cập nhật ngày 28/06/2015 - 22:51:28

           

Sân bay Phú Quốc: Chuyển nhượng quyền khai thác chứ không "bán"

- Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định, không có chuyện “bán sân bay Phú Quốc,” mà đây là một hình thức chuyển nhượng kết cấu hạ tầng hàng không đã được quy định trong Luật và các văn bản hướng dẫn.

Tại Chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời ngày 28/06/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã khẳng định, việc chuyển nhượng quyền khai thác sân bay không dẫn đến độc quyền, không dẫn đến khả năng một nhà đầu tư có quyền chi phối được nâng giá cả dịch vụ hàng không, cũng như phi hàng không.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng/ Ảnh: chinhphu.vn

Giá cả do Bộ Tài chính quản lý, tư nhân không được nâng giá

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, toàn bộ giá cả đều được Nhà nước, cụ thể là Bộ Tài chính quản lý, quy định, cả khung giá cả dịch vụ hàng không và phi hàng không. Giá cả phải được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính chứ không được quyền nâng giá.

Trước đó, Bộ trưởng tái khẳng định không có chuyện “bán sân bay Phú Quốc,” mà đây là một hình thức chuyển nhượng kết cấu hạ tầng hàng không đã được quy định trong Luật và các văn bản hướng dẫn.

“Do đó, chỉ chuyển nhượng quyền khai thác cảng hàng không thôi. Còn quyền sở hữu hạ tầng hàng không, quyền sở hữu đất, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước không được chuyển giao cho nhà đầu tư mới. Việc chuyển nhượng này cũng phải bảo đảm vấn đề quốc phòng-an ninh”, Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh.

Những hạng mục kết cấu hạ tầng hàng không có liên quan, dùng chung cho mục đích dân sự và quân sự đóng vai trò quan trọng, thì không chuyển nhượng.

Do đó, nhà đầu tư được nhượng quyền khai thác Cảng hàng không Phú Quốc chẳng hạn, sau một thời gian nhất định phải chuyển trả lại Nhà nước.

Không có chuyện phí chồng phí

Về Quỹ Bảo trì đường bộ, Bộ trưởng Thăng cho biết, việc thu theo đầu phương tiện chỉ chiếm khoảng 25%, ngân sách nhà nước phải bù khoảng 25%. Như vậy, mỗi năm còn thiếu 50% nữa. Phí thu khi đi qua các trạm BOT không phải để bù cho phần thiếu của Quỹ Bảo trì đường bộ, mà để hoàn vốn cho nhà đầu tư, để bảo trì đường của dự án BOT.

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, phí đường bộ dùng để bảo trì các đường quốc lộ, đường địa phương do ngân sách Nhà nước đầu tư. Phí thu khi đi qua các trạm BOT dùng để hoàn vốn và bảo trì cho các dự án BOT đó. Mỗi loại phí có phương thức, nội dung và mục đích khác nhau.

“Do đó, không thể có chuyện phí chồng phí được”, Bộ trưởng Thăng khẳng định.

Về khoảng cách giữa các trạm thu phí, Bộ trưởng cho biết, theo Luật định, đối với trạm thu phí đặt trên đường quốc lộ, thì phải có sự thỏa thuận giữa Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và UBND cấp tỉnh, thành phố. Đối với trạm thu phí đặt trên đường địa phương, thì do HĐND tỉnh, thành phố quyết định.

Tuy nhiên, hiện nay có sự thay đổi chính sách. Do đó, một số trạm thu phí đặt trước đây là do vấn đề lịch sử để lại, cần phải thay đổi. Hiện nay thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đang rà soát và sẽ xóa bỏ một số trạm thu phí không hợp lý.

“Đối với trạm Đèo Ngang, hiện nay chúng tôi đang đàm phán với nhà đầu tư để cố gắng đến đầu năm 2016 sẽ dẹp bỏ trạm này, để bảo đảm đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước”, Bộ trưởng cho biết./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan