Cập nhật ngày 29/09/2015 - 09:25:35

           

Công nghiệp, xây dựng giúp "đẩy" GDP lên mức 6,5%

- Trái với sự yếu kém của nông nghiệp, khu vực công nghiệp đã có sự tăng trưởng khá mạnh với mức tăng 9,57%, đóng góp 3,12 điểm phần trăm vào mức tăng 6,50% so với cùng kỳ năm 2014 của GDP.

Công bố sáng nay của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2015 ước tính tăng 6,50% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,81%.

Trong mức tăng 6,50% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,08%, đóng góp 0,36 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,57%, đóng góp 3,12 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,17%, đóng góp 2,38 điểm phần trăm.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành lâm nghiệp đạt mức tăng cao nhất với 7,89% so với cùng kỳ năm 2014, đóng góp 0,06 điểm phần trăm vào mức tăng chung do sản lượng gỗ khai thác tăng cao ở mức 11,8%; ngành thủy sản tăng 2,11%, đóng góp 0,07 điểm phần trăm.

Riêng ngành nông nghiệp chỉ tăng 1,77%, đóng góp 0,23 điểm phần trăm, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết không thuận, giá cả một số vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp không ổn định và có xu hướng tăng nên sản lượng lúa đạt thấp.

Ước tính sản lượng lúa cả năm 2015 đạt 45,1 triệu tấn, chỉ tăng 0,3% so với năm 2014.  

Trong khi đó, diễn biến của khu vực công nghiệp và xây dựng lại khả quan hơn rất nhiều.

Ngành công nghiệp tăng 9,69% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng cùng kỳ của một số năm gần đây (Năm 2011: 9,54%; năm 2012: 8,50%; năm 2013: 4,80%; năm 2014: 5,58%).

Điều đáng lưu ý là công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao với 10,15% (Năm 2012: 8,74%; năm 2013: 6,58%; năm 2014: 7,09%). Mức tăng trưởng này góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng chung (đóng góp 1,58 điểm phần trăm); ngành khai khoáng tăng 8,15%.

Ngành xây dựng 9 tháng tăng 9,00%, là mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây (Năm 2011: - 0,01%; Năm 2012: 2,78%; năm 2013: 5,31%; năm 2014: 6,61%.).

Trong khu vực dịch vụ, một số ngành dịch vụ kinh doanh có mức tăng cao hơn cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa vật phẩm tiêu dùng tăng 8,4%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 3,83%.

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,7%. Tính đến thời điểm 21/9/2015 tăng trưởng tín dụng tăng 10,78% so với cuối năm 2014).

Hoạt động kinh doanh bất động sản có cải thiện hơn, đạt mức tăng 2,9% (cao hơn mức tăng 2,71% của cùng kỳ năm trước).

Các ngành dịch vụ không kinh doanh có mức tăng thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2014 do cơ bản ổn định biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên, giá dịch vụ y tế, giáo dục không điều chỉnh trên diện rộng...

 

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 9 tháng các năm 2013, 2014 và 2015

 

 

            Tốc độ tăng so với

cùng kỳ năm trước (%)

Đóng góp của các khu vực vào tăng trưởng 9 tháng
năm 2015
(Điểm phần trăm)

 

9 tháng năm 2013

9 tháng
năm 2014

9 tháng      năm 2015

Tổng số

5,14

5,53

6,50

6,50

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

2,38

2,94

2,08

0,36

Công nghiệp và xây dựng

4,88

5,75

9,57

3,12

Dịch vụ

6,43

5,94

6,17

2,38

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sp

5,93

7,55

5,50

0,64

 

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,09%; khu vực dịch vụ chiếm 40,52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,09%.

Xét về góc độ sử dụng GDP 9 tháng, tiêu dùng cuối cùng tăng 9,07% so với cùng kỳ năm 2014, đóng góp 7,31 điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích lũy tài sản tăng 8,08%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ làm giảm 3,43 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cân đối vĩ mô chưa thực sự vững chắc, lạm phát dù được kiểm soát nhưng nguy cơ tăng cao vẫn có thể quay trở lại khi sức cầu cải thiện, thu ngân sách cũng được đánh giá khó khăn nhất từ trước đến nay./.

 

 

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan