Cập nhật ngày 18/11/2015 - 16:10:05

           

Diễn biến của thị trường bất động sản rất phức tạp

- Trong phiên trả lời chất vấn ngày 17/11/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, đối chiếu với những yếu tố tạo nên bong bóng bất động sản thì viễn cảnh này rất khó xảy ra.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng dẫn chứng, theo nghiên cứu của các chuyên gia, cũng như kinh nghiệm của những nước đã trải qua thời kỳ bong bóng bất động sản, tình trạng này chỉ xảy ra khi hội tụ đầy đủ các yếu tố sau: Thứ nhất, nền kinh tế phát triển không ổn định, đặc biệt là phát triển nóng. Thứ hai, các thị trường khác hoạt động không ổn định và thiếu hấp dẫn, nên nhà đầu tư dồn tiền vào thị trường bất động sản. Thứ ba, nguồn cung bất động sản thiếu hoặc lệch pha cung cầu. Thứ tư, chính sách tài chính tín dụng bất động sản lỏng lẻo, chứng khoán hóa bất động sản, hạ chuẩn tín dụng bất động sản một cách dễ dàng. Do đó sẽ dẫn đến nguy cơ bong bóng bất động sản. Thứ năm, thiếu sự kiểm soát và can thiệp kịp thời của Nhà nước trong quá trình quản lý hoạt động đầu tư, đặc biệt quản lý phát triển đô thị, quản lý thị trường bất động sản.

“Các yếu tố trên đối chiếu với tình hình hiện nay khó có thể xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản. Vì kinh tế của chúng ta đang phục hồi và tăng trưởng ổn định vĩ mô, cũng như cân đối lớn của các nền kinh tế đã giữ được mức độ ổn định cùng các yếu tố khác” Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Dũng cũng cho rằng, diễn biến của thị trường bất động sản là rất phức tạp. Nên không thể chủ quan mà còn phải chủ động, để đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển bền vững. Khi đó, sẽ làm cho các thị trường liên quan, như: tài chính tín dụng, vật liệu xây dựng và các thị trường khác... sẽ phát triển ổn định, do đó sẽ ổn định nền kinh tế.

Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể là:

Một là, tiếp tục hoàn thiện pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị. Các pháp luật liên quan đến phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Hai là, tập trung để kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch, nhưng đặc biệt phải theo kế hoạch. Khắc phục tình trạng đầu tư chỉ theo quy hoạch, mà không có kế hoạch, tức là không căn cứ vào khả năng của nguồn lực, khả năng thanh toán của nền kinh tế. Đầu tư quá nhiều dự án nhưng đến lúc lại bỏ hoang như thời gian vừa qua. Hoặc chúng ta đầu tư, nhưng không đủ tiền và dự án kéo dài, dở dang... dẫn đến khó khăn và thiệt hại cho nền kinh tế.

Ba là, kiên trì thực hiện các giải pháp về kiểm soát, phát triển của thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia. Trong đó, tiếp tục tái cơ cấu thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm bất động sản. Thay vì trước đây thời kỳ thị trường đóng băng, các sản phẩm bất động sản chỉ phục vụ cho một nhóm những người có khả năng thanh toán cho cơ chế thị trường, còn thiếu rất nhiều sản phẩm cho những người thu nhập trung bình, thu nhập thấp. Trong khi đó, những người này đang rất cần và họ có khả năng thanh toán, hoặc thiếu thì được Nhà nước hỗ trợ như những nhà ở xã hội. Bây giờ, chúng ta phải đa dạng hóa các sản phẩm bất động sản để mọi người dân đều được cải thiện nhà ở theo khả năng thanh toán. Có thể có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bốn là, phải kiểm soát thị trường tài chính tín dụng. Trong đó, phải kiểm soát chặt chẽ nguồn tín dụng và bất động sản.

Năm là, tập trung tái cấu trúc các doanh nghiệp bất động sản, tăng tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp bất động sản để chúng ta có thể khắc phục được những sản phẩm bất động sản kém chất lượng và những doanh nghiệp bất động sản không có khả năng kinh doanh, dẫn đến thua lỗ và gây thiệt hại cho khách hàng cũng như thiệt hại cho nền kinh tế.

Cuối cùng, với trách nhiệm là cơ quan Chính phủ quản lý trong lĩnh vực phát triển đô thị nhà ở và kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương để thực hiện quyết liệt các giải pháp trên, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. /.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan