Cập nhật ngày 01/12/2015 - 16:28:30

           

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh:

Nỗ lực hết sức xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi

- Việc ban hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp cùng với các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành các luật này đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng minh bạch, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu hội nhập của Việt Nam, trong đó có những cải cách về thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tại Diễn đàn doanh nghiệp thường niên 2015

Trước những phản hồi của các nhà đầu tư và doanh nghiệp liên quan đến việc ban hành các văn bản hướng dẫn hai luật là Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo với cách tiếp cận phù hợp với Hiến pháp 2013. Cách làm hai luật này hết sức tiến bộ, chuyển từ hình thức “chọn cho” sang “chọn bỏ”. Chính vì sự tiến bộ như vậy, nên kỳ vọng của doanh nghiệp về hai luật này rất lớn.

Về nguyên nhân chậm đưa ra các văn bản hướng dẫn, Bộ trưởng giải thích, hiện nay hai luật được xây dựng trên tinh thần chọn bỏ, đây là phương pháp rất khó. Trong khi đó, các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia lại quy định chọn cho, nghĩa là cho các doanh nghiệp được đầu tư lĩnh vực nào thì được ghi rõ trong luật, vì thế việc công bố các ngành cấm hay hạn chế trong luật là không hề đơn giản.

Tuy nhiên cho đến thời điểm này, Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn tất và thông qua 6 nghị định, 3 thông tư hướng dẫn hai luật trên.

Về vấn đề công bố điều kiện đầu tư áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng cho biết, hiện nay nhiều bộ ngành chưa làm được điều này vì như đã nói ở trên, các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia quy định hình thức chọn cho, nên quy định chọn bỏ vẫn còn khó khăn. Song, ngày 27/12 tới đây, khi Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chính thức có hiệu lực, Việt Nam sẽ rà soát và điều chỉnh hệ thống hóa để công bố công khai danh mục điều kiện và hệ thống hóa điều kiện đầu tư về nhà đầu tư nước ngoài trên Cổng thông tin đầu tư quốc gia.

Về xây dựng cơ chế kiểm soát quy trình điều kiện đầu tư và điều kiện doanh nghiệp để không giới hạn yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp, thì trong khoản 2, 3, 4 của Điều 6, Nghị định 118 đã khẳng định nguyên tắc: Cơ quan chức năng không được yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định của luật pháp, mà chỉ được phép yêu cầu 1 lần sửa đổi, nhà đầu tư có quyền khiếu nại nếu cơ quan đăng ký yêu cầu hai lần trở lên.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư, các cơ quan được lấy ý kiến sẽ có trách nhiệm trả lời về các ngành nghề liên quan. Trường hợp quá thời hạn không lấy ý kiến thì được xem là đồng ý về vấn đề này./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan