Cập nhật ngày 10/08/2014 - 22:34:21

           

Giữa tháng 9, sẽ giảm được 201 giờ kê khai, nộp thuế

- Tại Chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã cho biết, Bộ Tài chính phấn đấu đến giữa tháng 9 sẽ giảm được 201 giờ kê khai và nộp thuế; thông quan của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng

Thời gian kê khai nộp thuế vẫn còn quá cao

 

Năm 2012 theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), thời gian kê khai thuế của doanh nghiệp là 872 giờ (bao gồm cả thời gian kê khai nộp Bảo hiểm xã hội là 335 giờ). Như vậy, thời gian kê khai nộp thuế theo đánh giá của WB là 537 giờ.

Trước đó, cũng theo đánh giá của WB năm 2008 thời gian kê khai thuế của chúng ta là 1.050 giờ, năm 2010 là 941 giờ và năm 2012 là 872 giờ.

“Như vậy, việc giảm thời gian kê khai thuế tuy có tiến bộ, nhưng nếu so với các nước trong khu vực thì thời gian kê khai nộp thuế của chúng ta vẫn còn quá cao”, người đứng đầu Bộ Tài chính thừa nhận.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian vừa qua Bộ Tài chính đã làm việc nghiêm túc, quyết liệt, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức do Ngân hàng Thế giới thuê, chỉ định để đánh giá thời gian nộp thuế của Việt Nam, cũng như phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội tư vấn thuế để rà soát và thực hiện các chương trình hành động cụ thể nhằm giảm bớt số lần kê khai và giảm thời gian nộp thuế, thực hiện thủ tục hải quan...

Tại Kỳ họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ Nghị quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó tập trung mạnh mẽ vào nội dung cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan.

“Nếu thực hiện được các giải pháp này sẽ giảm 290 giờ kê khai nộp thuế trên tổng số 537 giờ theo tính toán của WB trong năm 2012 vừa qua”, Bộ trưởng dự tính.

Những giải pháp cụ thể của Bộ Tài chính

“Bộ Tài chính đang thực hiện về rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, cho người nộp thuế... phấn đấu từ nay đến giữa tháng 9 giảm thời gian kê khai thuế là 201 giờ”, Bộ trưởng Dũng cho biết.

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ sửa đổi các chỉ tiêu kê khai thuế giá trị gia tăng, phấn đấu giảm 156 giờ. Tiếp đến là khắc phục sự khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm được khoảng 35 giờ. Cùng với đó là khắc phục khác biệt sự ghi nhận giữa chi phí kế toán với chi phí tính thuế giảm được khoảng 10 giờ và đẩy mạnh kê khai nộp thuế điện tử sẽ giảm được khoảng 23 giờ.

Về thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ và đã ký và gửi sang Bộ Tư pháp để thẩm định Nghị định sửa một số quy định hiện hành. Theo đó, sẽ giảm được khoảng 88 giờ đối với số lần kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp theo quy định hiện nay là 17 lần trong 1 năm sẽ giảm còn 5 lần trong 1 năm.

Về nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, tại Nghị quyết của Chính phủ đã thống nhất ủy quyền cho Bộ Tài chính sẽ ký trình Quốc hội một số văn bản liên quan tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII tới đây.   

Giảm 50 số giờ kê khai, nộp bảo hiểm xã hội

Bên cạnh những giải pháp nhằm đon giản hóa thủ tục kê khai và nộp thuế, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đang tiến hành rà soát để giảm thời gian nộp bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, theo tính toán của WB, thời gian nộp bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp là 335 giờ/1 năm và theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải kê khai, nộp bảo hiểm xã hội theo hàng tháng.

“Chúng tôi sẽ rà soát, đưa các giải pháp phù hợp, tương tự như thuế, phấn đấu đến cuối năm 2014 sẽ giảm 1/3 số lần kê khai nộp bảo hiểm xã hội, cơ bản giảm 50% số giờ kê khai, nộp bảo hiểm xã hội”, Bộ trưởng nêu rõ./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan