Cập nhật ngày 06/07/2014 - 21:15:56

           

Cả nước đã xử lý, thu hồi gần 20.000 ha đất chậm sử dụng

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã cho biết thông tin này tại Chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời”, ngày 6/7/2014.

Bộ trưởng thừa nhận, kết quả vẫn còn rất khiêm tốn vì diện tích cần thu hồi do chậm tiến độ khá lớn.

Thu hồi đất nếu chậm sử dụng sau 24 tháng

“Một số địa phương làm chưa kiên quyết do e ngại ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư. Ngoài ra, trong quá trình xử lý bị vướng mắc ở khâu tính toán giá trị phần đầu tư trên đất còn lại khiến ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện”, Bộ trưởng lý giải.

Để khắc phục tình trạng trên, Luật Đất đai 2013 đã có một chế tài mạnh đối với các nhà đầu tư trong quá trình xem xét thuê đất rất cụ thể. Luật cho phép nhà đầu tư chậm tiến độ so với quy định là 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp khoản tiền tương ứng sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời hạn đó. Nếu hết 24 tháng, nhà đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi đất, không bồi thường về đất cũng như giá trị đã đầu tư trên đất.

Luật cũng đưa ra các quy định ngăn ngừa phát sinh việc chậm đưa đất vào sử dụng như đã nêu ở trên, cụ thể:

- Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng dất phải theo kế hoạch hằng năm vì phụ thuộc vào khả năng đầu tư và huy động nguồn lực của địa phương.

- Quy định điều kiện để các doanh nghiệp được giao và thuê đất thực hiện các dự án đầu tư, như: phải có năng lực tài chính; phải ký quỹ theo quy định pháp luật về đầu tư; không vi phạm quy định  pháp luật trong thực hiện các dự án trước đây.

Bộ trưởng cũng cho biết, hiện nay cả nước có 102.000 ha đất ở các khu công nghiệp, nhưng chỉ mới được lấp đầy 60% và trong quy hoạch đến năm 2020 chúng ta còn khoảng 200.000 ha. Vì thế, nhà đầu tư không phải lo lắng về cơ hội tiếp cận đất đai.

Hơn nữa, Luật Đất đai 2013 cũng có những quy định tạo điều kiện cho nhà đầu tư có đất để thực hiện các dự án của mình. Cụ thể, Luật quy định cơ chế Nhà nước thu hồi, tạo quỹ đất sạch để các nhà đầu tư tham gia đấu giá với thủ tục đơn giản hơn rất nhiều.

 Luật cũng quy định thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, và thuê quyền sử dụng đất của người sử dụng đất có mặt bằng để thực hiện dự án.

Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất

Tuy nhiên, để tránh tình trạng thu hồi đất dễ dãi như trước đây, Luật Đất đai đã quy định rõ về những trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (quy định tại Điều 61 của Luật), hoặc thu hồi đất vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (tại Điều 62). Các quy định theo hướng kiểm soát chặt chẽ hơn, thu hẹp hơn đối tượng thu hồi, khắc phục tình trạng thu hồi đất tràn lan trong thời gian vừa qua.

Thứ nữa, Luật cũng đã quy định cụ thể về điều kiện bồi thường, tách bạch giữa khoản bồi thường và hỗ trợ.

Ngoài ra, đất thu hồi áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh thực hiện theo quy định bồi thường, tất nhiên giá đất này được tính toán với sự tham gia của tư vấn về giá đất sẽ đảm bảo tính khách quan hơn.

Cùng với đó, Luật quy định việc tái định cư phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng miền.

“Quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư phải trong cùng một ngày là một quy định rất mới”, Bộ trưởng cho biết thêm./.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác phổ biến pháp luật, làm thế nào để người dân và doanh nghiệp hiểu và thực hiện tốt Luật Đất đai 2013. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 5 Nghị định. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao soạn thảo 10 Thông tư, về cơ bản đã hoàn thành và ban hành.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan