Cập nhật ngày 14/04/2014 - 22:42:15

           

Số liệu xuất – nhập khẩu giữa các bộ: Chênh vì sao?

- Chuyện “hoa mắt” với số liệu, hoặc hôm nay Tổng cục Thống kê công bố một con số, mai Tổng cục Hải quan lại công bố một con số khác là chuyện không hiếm tại Việt Nam. Nhưng, tại sao lại có hiện tượng này, thì câu trả lời hình như không quá khó: Do phương thức tính khác nhau.

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan