Cập nhật ngày 14/10/2014 - 09:12:42

           

2016-2020: GDP vùng KTTĐ miền Trung sẽ đạt 9%/năm

- Ngày 13/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1874-QĐ/TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Quy hoạch đưa ra mục tiêu chung là xây dựng vùng Kinh tế Trọng điểm miền Trung trở thành khu vực phát triển năng động với tốc độ nhanh và bền vững, là vùng động lực phát triển cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, là cửa ngõ ra biển quan trọng của các tỉnh vùng Tây Nguyên, khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 5 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh đối với cả khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Quy hoạch đến năm 2020, Vùng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 8%/năm giai đoạn đến năm 2015 và khoảng 9%/năm giai đoạn 2016-2020. GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 80 triệu đồng, tương đương 3.600 USD, bằng 1,1-1,2 lần mức bình quân đầu người của cả nước. GDP Vùng sẽ gấp 2,3 lần so với năm 2010 (tính theo giá so sánh).

Trong đó: tỷ trọng công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu GDP sẽ tăng lên 44,5% năm 2015 và 45% năm 2020. Tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng lên 40,5% năm 2015 và 43% năm 2020. Tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP giảm xuống 15% năm 2015 và 12% năm 2020.

Đến năm 2020 Vùng sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 150 nghìn lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn lên 85%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45% vào năm 2015 và đạt 65% năm 2020.

Định hướng đến năm 2030, Vùng tiếp tục là tiếp tục là khu vực phát triển năng động, tốc độ nhanh và bền vững với chất lượng tăng trưởng ngày càng cao. 

Tốc độ phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 9%. GDP bình quân đầu người vượt qua 10.000 USD/người/năm, gấp khoảng 2,5 lần so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng dịch vụ sẽ chiếm trên 50% trong cơ cấu GDP của Vùng.

Các khu kinh tế Chu Lai, Dung Quất, Chân Mây – Lăng Cô và Nhơn Hội là những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của Vùng. TP. Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn trở thành các trung tâm du lịch, thương mại và giao dịch quốc tế lớn của Vùng và cả nước.

Quy hoạch cũng định hướng Vùng sẽ tập trung nguồn lực phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế gắn với biển, như: cơ khí, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền.

Phát triển công nghiệp hóa dầu trở thành một trong các trụ cột công nghiệp của Vùng và là một trong các trung tâm hóa dầu lớn nhất của cả nước, góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trong nội bộ Vùng.

Bên cạnh đó, hình thành các trung tâm công nghiệp lớn ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Phát triển các cụm công nghiệp dọc các tuyến đường ngang nối liền các tỉnh trong Vùng với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên nhằm cung ứng các sản phẩm tiêu dùng cho vùng Tây Nguyên và tiếp nhận nguyên liệu từ nông, lâm nghiệp, phục vụ cho công nghiệp chế biến; gắn phát triển công nghiệp với hình thành các điểm đô thị ở khu vực nông thôn.

Đồng thời, chú trọng phát triển công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương. Phát triển tiểu thủ công nghiệp theo hướng khuyến khích các ngành nghề truyền thống, như: sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ mộc dân dụng, chế biến lương thực, thực phẩm.

Trong nông nghiệp, Vùng sẽ đổi mới mô hình và phương thức sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành; giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và thủy, hải sản, tạo điều kiện thuận lợi cả về cơ chế và nguồn vốn để phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh đó, Vùng cũng sẽ phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng sẵn có của các địa phương, tập trung khai thác các di sản văn hóa, địa danh lịch sử, du lịch sinh thái biển.

 Đặc biệt là những cảnh quan thiên nhiên ở dải ven biển gắn với các di sản thế giới, như: các di sản văn hóa kiến trúc cố đô Huế, đô thị cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn và văn hóa Chàm (Đà Nẵng, Quảng Nam) cùng các di sản thiên nhiên trên trục đường Huế - Lăng Cô - Bạch Mã - Hải Vân - Sơn Trà - Bà Nà - Đà Nẵng, dải ven biển từ vịnh Nam Ô đến đô thị cổ Hội An.

Quy hoạch cũng nêu rõ, phát triển các ngành, lĩnh vực của Vùng phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Quy hoạch cũng đưa ra 4 nhóm giải pháp để thực hiện là: Cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh và huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; Nguồn nhân lực; Khoa học và công nghệ; Tăng cường hợp tác phát triển./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan