Cập nhật ngày 10/11/2017 - 15:38:48

           

Quốc hội “chốt” chỉ tiêu GDP năm 2018 tăng 6,5%-6,7%

- Năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7%-8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33%-34% GDP...

Sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, với 417 đại biểu tán thành (chiếm 84,93%).

 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018 được Quốc hội “chốt” là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5%-6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7%-8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33%-34% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1%-1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Ngoài ra, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%-60%; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 26 giường (không tính giường trạm y tế xã); Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 88%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%.

Để thực hiện mục tiêu trên, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Cụ thể, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa; có giải pháp phù hợp khuyến khích hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ vướng mắc, khuyến khích tích tụ đất đai gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy cơ cấu lại công nghiệp, tập trung phát triển các ngành chế biến, chế tạo; công nghiệp phục vụ nông nghiệp; công nghiệp chế biến nông sản; sản xuất hàng gia dụng, điện tử, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, sinh học, môi trường; công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia...

Song song với đó, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nội địa, bảo vệ sản xuất trong nước, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tạm nhập, tái xuất, quá cảnh... để buôn lậu; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí; giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật giám sát, động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 

Trước đó, trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến đồng ý với mục tiêu tổng quát năm 2018 như dự thảo Nghị quyết. Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung giải quyết việc làm, cải cách tư pháp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển hiệu quả thị trường khoa học công nghệ…

Về các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018, ông Thanh cho hay, một số ý kiến đề nghị cân nhắc tính khả thi của chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, đề nghị quyết định cụ thể chỉ tiêu tăng GDP đạt 6,5%, đạt 6,7% hoặc trên 6,7%.

Tuy nhiên, lý giải vì sao Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ như dự thảo Nghị quyết, ông Thanh nhấn mạnh, năm 2017, một số ngành, lĩnh vực đã đạt mức tăng trưởng khá cao, năm 2018 khó tiếp tục đạt được mức tăng này.

 Mặt khác, chỉ tiêu tăng GDP năm 2018 đã được tính toán trên cơ sở GDP ước thực hiện của năm 2017 đạt 6,7% và dự báo các cân đối lớn của nền kinh tế, gắn với bảo đảm các chỉ số kinh tế vĩ mô như nợ công, thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm…

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho hay, có ý kiến đề nghị giải thích việc giảm từ 13 chỉ tiêu còn 12 chỉ tiêu, không còn chỉ tiêu về Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh lý giải: Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP là một trong những chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thay đổi mô hình tăng trưởng và được đưa vào hệ thống chỉ tiêu trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và năm 2017.

Chỉ tiêu này thường được sử dụng để đo lường sự thay đổi chu trình công nghệ cho một giai đoạn, dù chỉ tiêu này được tính toán sơ bộ hàng năm, nhưng chỉ được Tổng cục thống kê tính toán đầy đủ 5 năm một lần. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đưa chỉ tiêu này trong hệ thống các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, ông Thanh nêu rõ./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan