Cập nhật ngày 16/01/2014 - 10:07:00

           

Niềm tin tiêu dùng đã tăng trở lại trong 6 tháng cuối năm 2013

- Ngày 16/1/2014, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCSEIF) đã tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả các dự án điều tra năm 2013 là: “Điều tra khảo sát niềm tin tiêu dùng ở Việt Nam” và “Điều tra khảo sát ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tới sinh kế của người dân ven đô ở Việt Nam”.

Kết quả điều cho cho thấy, Chỉ số hiện tại (chỉ số 6 tháng đầu năm 2013) ở mức 41 điểm, nó phản ảnh tâm trạng bi quan khá rõ nét của người lao động Thủ đô, phản ánh đúng tình hình kinh tế khó khăn của Hà Nội 6 tháng đầu năm 2013.

Với chỉ số niềm tin tiêu dùng tổng hợp 6 tháng cuối năm 2013 đạt 49,5 điểm. Số điểm này cho thấy, người tiêu dùng vẫn còn biểu hiện tâm trạng bi quan về các lĩnh vực: kinh tế của Thành phố, việc làm và thu nhập gia đình của người lao động.

Khá bi quan trong 6 tháng đầu năm

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, xét theo mức độ, con số 49,5 điểm là mức độ bi quan thấp, nó tiến sát với mức 50 điểm biểu hiện ở mức trung bình (Không xấu, không tốt). Như vậy, có thể thấy trước bối cảnh kinh tế khó khăn của Hà Nội trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 thì chỉ số niềm tin tiêu dùng tổng hợp 6 tháng cuối năm 2013 phản ánh tình hình kinh tế của Thủ đô nói chung, việc làm và thu nhập gia đình của người lao động nói riêng đang được cải thiện .

Với chỉ số kỳ vọng, mặc dù 6 tháng đầu năm người tiêu dùng Hà Nội khá bi quan về tình hình kinh tế của Thủ đô và việc làm của họ thì 6 tháng cuối năm 2013 đã có sự chuyển biến tích cực rõ nét. Đó là sự thay đổi từ tâm trạng bi quan sang tâm trạng lạc quan không chỉ về kinh tế của thành phố, mà còn về việc làm và thu nhập gia đình của họ. Điều lạc quan này được thể hiện ở mức 55 điểm.

Qua đó cũng cho thấy, kinh tế của Hà Nội, việc làm và thu nhập gia đình của người lao động đang có những chuyển biến tích cực, mức chi tiêu cá nhân và hộ gia đình đang trong xu hướng tăng. Điều này đồng nghĩa với cầu tiêu dùng tại Hà Nội đang tăng lên.

Khi được hỏi về thu nhập gia đình, kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 6,3% cho rằng thu nhập của gia đình họ là cao, con số này thấp hơn nhiều so với 34,1% cho biết thu nhập của gia đình họ thấp và 59,6% là thu nhập trung bình.

“Những con số này nói lên mức chi tiêu của gia đình nói chung, của người lao động nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2013 là tương đối thấp bởi thu nhập gia đình thấp”, báo cáo cho biết.

Minh chứng cho việc chi tiêu thấp này là chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội 6 tháng đầu năm tăng nhẹ, thực tế là cuối quý 1 và quý 2 năm 2013 không tăng do sức mua giảm mạnh.

Lạc quan hơn với 6 tháng cuối năm

Khác với đánh giá của chính người dân về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm của nước ta. Khi được hỏi nhận định như thế nào về tình hình kinh tế của đất nước 6 tháng cuối năm so với 6 tháng đầu năm nay?

Kết quả cho thấy, trong số 1268 người trả lời thì có tới  41,7% số người nhận định kinh tế 6 tháng cuối năm 2013 là tích cực hơn 6 tháng đầu năm. Con số này cho thấy, dấu hiệu chuyển biến tích cực khá rõ ràng của nền kinh tế.

 Nếu như, 6 tháng đầu năm chỉ có 3% số người được hỏi cho là tình hình kinh tế tốt và 54% cho rằng xấu thì 6 tháng cuối năm con số phần trăm người được hỏi cho rằng tốt đã tăng 41,7% và con số phần trăm cho rằng xấu đã giảm từ 54% xuống còn 39,4%.

Niềm tin tiêu dùng là một chỉ số kinh tế-xã hội quan trọng, được nhiều nước sử dụng không chỉ để đo lường mức độ lạc quan hay bi quan của người tiêu dùng vào bối cảnh hiện tại và tương lai của nền kinh tế, mà nó còn phản ánh mức độ hài lòng hay lo âu về việc làm, thu nhập gia đình của họ. Dự án được tiến hành khảo sát chọn mẫu tại Hà Nội và giới hạn khảo sát ở 7 quận/huyện của thành phố Hà Nội nhằm xây dựng chỉ số niềm tin tiêu dùng của Hà Nội. Thông qua khảo sát tại Hà Nội sẽ đề xuất bộ bảng hỏi và quy trình khảo sát, xây dựng chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Việt Nam.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan