Cập nhật ngày 30/12/2017 - 23:09:00

           

Thay đổi cơ quan quản lý dự án KKT muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ

- Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý chuyển giao dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ (Dự án) từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang UBND tỉnh Ninh Thuận quản lý.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận về nội dung điều chuyển, thủ tục thanh quyết toán các hạng mục đã thực hiện của Dự án, giải pháp xử lý triệt để những tồn tại trong quá trình bàn giao theo đúng quy định của pháp luật; việc chuyển giao Dự án phải đảm bảo thực hiện thống nhất các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao tại văn bản số 980/TTg-KTN ngày 8/7/2013.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp phần vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại của Dự án để chuyển cho tỉnh Ninh Thuận quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 318/TB-VPCP ngày 07/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh rà soát, xử lý điều chỉnh quy mô, quy hoạch dự án muối Quán Thẻ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị tư vấn là Viện Thủy công thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án.

Theo đó, toàn bộ diện tích đồng muối Quán Thẻ sau khi điều chỉnh sẽ còn lại hơn 2.127 ha (trước đây diện tích quy hoạch thực hiện dự án là hơn 2.549 ha).

Mới đây, để giải quyết bài toán về vốn cho dự án khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ (còn gọi là muối Quán Thẻ), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bố trí phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 với kinh phí 31 tỷ đồng để tỉnh Ninh Thuận thực hiện điều chỉnh tổng thể dự án. Đồng thời, hỗ trợ nhiễm mặn và bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất mở rộng đồng muối. /.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan