Cập nhật ngày 06/06/2014 - 15:03:22

           

WB phê duyệt 2 khoản tín dụng lớn cho Việt Nam

- Thông tin từ WB cho biết, ngày 5/6 theo giờ Hoa Kỳ, Ban Giám đốc WB đã phê duyệt 2 khoản tín dụng lớn cho Việt Nam nhằm giúp Việt Nam thực hiện cải cách quản lý kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển đô thị vùng núi phía Bắc.

Theo đó, khoản hỗ trợ thứ nhất trị giá 250 triệu USD là nằm trong gói tín dụng hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh cho Việt Nam lần thứ 2 (EMCC 2) nhằm giúp Chính phủ thực hiện cải cách quản lý kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh. Mục tiêu của EMCC là hỗ trợ cải cách nhằm phá bỏ một số rào cản đối với đầu tư khu vực tư nhân.

Đây là khoản thứ hai trong sê ri 3 khoản tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực sau đây: (i) Tăng cường quản trị ngành tài chính và quản lý tài khóa nâng cao ổn định vĩ mô; (ii) Tăng cường quản lý hành chính công, quản lý doanh nghiệp nhà nước và quản lý đầu tư công nâng cao minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình khu vực công; (iii) Giảm thủ tục hành chính, tăng cường chính sách thuế và mua sắm công tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Khoản tín dụng EMCC lần đầu hỗ trợ ban hành một số luật mới và hỗ trợ Chính phủ thực hiện cải cách một số lĩnh vực như ban hành một số quyết định của Thủ tướng về tái cơ cấu tổng công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước; giải quyết một số lĩnh vực yếu kém trong ngân hàng và tăng cường giám sát ngành ngân hàng; và tăng cường khung thể chế quản lý nợ. Luật Quản lý Thuế và Chống Tham nhũng cũng đã sửa đổi, bổ sung một số qui định tăng cường quản lý hành chính công.  

Khoản tín dụng EMCC lần hai này sẽ nhằm phát huy kết quả đạt được và tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của nước ngoài vào ngành ngân hàng và thông qua kế hoạch giải quyết nợ xấu; tăng cường quản lý nợ trung hạn và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công; đẩy mạnh tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước và nâng cao minh bạch doanh nghiệp nhà nước; và tăng cường khung pháp lý về mua sắm công, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Cùng ngày, một khoản tín dụng 250 triệu USD khác cũng được Ban Giám đốc WB phê duyệt. Khoản tín dụng này được chuyển cho Chương trình Phát triển Đô thị Quốc gia khu vực Miền núi Phía bắc (RBNUDP-NM). Chương trình sẽ được triển khai tại 7 thành phố vùng núi phía Bắc theo phương pháp cấp vốn mới, gắn kết quả thực hiện với số vốn được cấp.

Các thành phố tham gia chương trình sẽ được cấp vốn theo các chương trình cụ thể nhằm tăng cường năng lực quản lý và phát triển các công trình hạ tầng, như: cầu, cống, đường giao thông và nâng cấp hạ tầng tại các khu vực thu nhập thấp. Bộ Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm giám sát và điều phối Chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương tham gia dự án.

Công cụ tài chính này của Ngân hàng Thế giới, còn gọi là Chương trình dựa trên kết quả (PforR) tiến hành giải ngân gắn với kết quả thực hiện chương trình. Đây là chương trình thứ hai Ngân hàng Thế giới thực hiện tại Việt Nam với phương thức này. Nguồn vốn dành cho Chương trình này được cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế, bộ phận cấp vốn cho các nước thu nhập thấp của WB.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan