Cập nhật ngày 22/05/2014 - 15:13:16

           

Năm 2014: AFD dự kiến tài trợ 113 triệu Euro không có bảo lãnh Chính phủ

- Ngày 22/05/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam Rémi Genevey đã ký kết một Bản ghi nhớ thỏa thuận (MoU) liên quan tới phát triển các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ của AFD tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung (trái) và  Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam Rémi Genevey (phải) ký kết MoU

Lễ ký diễn ra với sự có mặt của ông Yvon Collin, Thượng nghị sĩ Pháp, thành viên Hội đồng Quản trị của AFD nhân dịp ông Yvon Collin đang thực hiện chuyến công tác tại Việt Nam để tìm hiểu về vấn đề hỗ trợ phát triển của Pháp tại Việt Nam.

Bản Ghi nhớ thỏa thuận này quy định quy trình triển khai các khoản tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ của AFD tại Việt Nam, bao gồm các khoản vay và viện trợ không hoàn lại được AFD cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp và tổ chức của Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết.

Nhà nước Việt Nam không có bất kỳ bảo lãnh tài chính nào đối với các khoản tài trợ này. AFD hiện là cơ quan hỗ trợ phát triển duy nhất đề xuất loại hình tài trợ này.

Việc ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận phù hợp với mong muốn của nước Pháp nâng mức hỗ trợ phát triển chính thức của Pháp cho Việt Nam lên một mức cao hơn và mở rộng các hình thức huy động tài chính mới phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam.

Hoạt động tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ sẽ cho phép tài trợ các chương trình, dự án đầu tư mà Chính phủ Việt Nam muốn triển khai trong các lĩnh vực có lợi ích chung vì sự phát triển cho đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đồng thời không làm tăng gánh nặng nợ công của Nhà nước Việt Nam.

Với khung quy trình mới được Bản ghi nhớ thỏa thuận này quy định, AFD dự kiến tài trợ không có bảo lãnh của Chính phủ cho bốn dự án mới trong năm 2014, với tổng số tiền cam kết lên tới 113 triệu Euro./.

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là cơ quan hỗ trợ phát triển chính thức chủ yếu của Pháp và đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994. Tổng mức cam kết hỗ trợ phát triển chính thức của AFD cho Việt Nam lên tới 1,5 tỷ Euro, cho 76 dự án. Trong 05 năm vừa qua, các cam kết trung bình hàng năm của AFD tại Việt Nam đạt mức khoảng 100 triệu Euro.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan