Cập nhật ngày 08/05/2014 - 13:53:22

           

WB cho Việt Nam vay 106 triệu USD cho giáo dục và đào tạo nhân lực y tế

- Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 106 triệu USD cho “Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực y tế, tăng cường năng lực quản lý trong ngành y tế và nâng cao năng lực của các đội chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở tại Việt Nam.

Với trọng tâm cải thiện kỹ năng lâm sàng và quản lý cho nhân lực ngành y tế, bao gồm cả những sinh viên mới cũng như cán bộ quản lý và nhân viên y tế hiện đang làm việc trong hệ thống chăm sóc  sức khỏe của Việt Nam, “Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Chính phủ giai đoạn 2011-2020 và Quy hoạch Phát triển Nhân lực Y tế giai đoạn 2012-2020.

Khoản tín dụng cho dự án này dự kiến sẽ giúp cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng  giáo dục nhân lực y tế và hỗ trợ 31 trường đại học, cao đẳng để bác sỹ, điều dưỡng và các nhân viên y tế mới ra trường có năng lực và kỹ năng tốt hơn phù hợp với những nhu cầu  chăm sóc sức khỏe hiện nay của người dân Việt Nam.

Đồng thời, dự án cũng sẽ đào tạo và cung cấp trang thiết bị tổng thể cho gần 1.300 đội chăm sóc sức khỏe ban đầu ở 15 tỉnh trên cả nước nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ở cộng đồng. Bên cạnh đào tạo lâm sàng, dự án cũng sẽ giúp cải thiện chương trình đào tạo quản lý y tế và xây dựng chính sách nhân lực ngành y tế.

Nguồn vốn của khoản tín dụng này là từ Hiệp hội phát triển quốc tế, cơ quan thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới chuyên cung cấp tài chính cho các nước có  thu nhập thấp. Cộng đồng châu Âu cũng sẽ đóng góp khoản tiền tương đương 10 triệu USD cho dự án và Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp nguồn vốn đối ứng tương đương 5 triệu USD, đưa tổng số tiền của dự án lên tới 121 triệu USD./.

Hải Yến
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan