Cập nhật ngày 06/05/2014 - 13:54:10

           

Chính thức ban hành dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020

- Như vậy, sau nhiều tháng trì hoãn, danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 đã chính thức dược ban hành.

Danh mục này thay thế cho danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2010, ban hành năm 2007.

Danh mục gồm 127 dự án, được chia thành 5 nhóm: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật; kết cấu hạ tầng xã hội; nông nghiệp; bảo quản chế biến; các lĩnh vực sản xuất - dịch vụ.

Trong đó, nhóm dự án về kết cấu hạ tầng kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao nhất, với 51 dự án  thuộc các lĩnh vực: hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển); hạ tầng năng lượng; hạ tầng đô thị (gồm giao thông, cấp nước, xử lý chất thải rắn đô thị) và hạ tầng khu công nghiệp được kêu gọi đầu tư nước ngoài.

Về kết cấu hạ tầng xã hội có 20 dự án thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giáo dục và đào tạo; hạ tầng y tế; hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch.

Về nông nghiệp, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào 44 dự án của ngành nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi), ngành thủy sản, ngành lâm nghiệp.

Lĩnh vực bảo quản chế biến có 8 dự án và các lĩnh vực sản xuất - dịch vụ có 4 dự án được kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng nội dung thông tin dự án; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến Danh mục./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan